Εκσυγχρονίζεται το δίκτυο ύδρευσης της Καμαριώτισσας

Συντάκτης Νewsroom 23 Σεπτεμβρίου, 2021 08:43

Εκσυγχρονίζεται το δίκτυο ύδρευσης της Καμαριώτισσας

Σε υπογραφή της συμβάσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ προχώρησαν ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κος Νίκος Γαλατούμος με τον ανάδοχο του έργου και εκπρόσωπο της εταιρείας ‘’ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕ’’ κο Ι. Αδαμόπουλο στις 13.09.2021 μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της σύμβασης.

Η σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 2.099.218,32 € (με ΦΠΑ), προβλέπει την εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης.
Στόχος του συστήματος είναι η παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 15 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου του Εξωτερικού Δικτύου (ΤΣΕ) και 3.122 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου κατανάλωσης (ΤΣΕΚ)
Η συγκεκριμένη σύμβαση που έχει διάρκεια 14 μηνών, αποτελεί συμπληρωματική δράση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ προϋπολογισμού 565.907,09€ για το οποίο έχει υπογραφεί σύβαση από τις 1/6/2021 με τον ανάδοχο ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ και εκτελείται ήδη στην Καμαριώτισσα.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ενώ έχει εξασφαλιστεί από τις 17-04-2019 με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης εκφράζει την ικανοποίηση του για την έναρξη εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου καθώς θα αποτελέσει σημαντική παρέμβαση στην διαχείριση της ύδρευσης στους οικισμούς του νησιού και αποτελεί ένα χρήσιμο και πλέον σύγχρονο εργαλείο στα χέρια των υπηρεσιών του Δήμου.

Swiss Approval


Συντάκτης Νewsroom 23 Σεπτεμβρίου, 2021 08:43

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV