Απόψε η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημ. Συμβ. Ορεστιάδας για συγχωνεύσεις και μεταναστευτικό

Συντάκτης Νewsroom 28 Φεβρουαρίου, 2011 10:20

Απόψε η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημ. Συμβ. Ορεστιάδας για συγχωνεύσεις και μεταναστευτικό

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 28-02-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ορεστιάδας και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010(άρθρο 103 παρ.4.Ν.3852/2010) Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 2. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ορεστιάδας και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010(άρθρο 103 παρ.4.Ν.3852/2010) Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 3. Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων α) ΔΕΥΑ Βύσσας β) ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και την ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου σε νέο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία « Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 4. Κατάργηση Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύσσας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 5. Κατάργηση Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Τριγώνου». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 6. Κατάργηση Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Κυπρίνου». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 7. Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 8. Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ορεστιάδας και σύσταση νέου ΝΠΔΔ Δήμου Ορεστιάδας με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.» κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου Ν.Π.Δ.Δ. την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 10. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
 11. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/10. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γουδετσίδης  Ευάγγελος
 12. Καθορισμός ενεργειών αντίδρασης του Δήμου Ορεστιάδας στην επικείμενη ίδρυση νέων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή κράτησης λαθρομεταναστών σύμφωνα με το Ν.3907/2011 και τις τροπολογίες αυτού Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαμαλίδης Ελευθέριος

Εσωτερική διανομή

■ Γραφείο Δημάρχου

■ Γραφείο Τύπου

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γουδετσίδης Ευάγγελος


Συντάκτης Νewsroom 28 Φεβρουαρίου, 2011 10:20

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV