Ημεριδα Για Την Παρουσιαση Του Έργου «Καταγραφή των Θρεπτικών Στοιχειών των Βαρέων Μετάλλων και των Υδροδυναμικών Ιδιοτήτων των Εδαφών για την Ορθολογική Χρήση Λιπασμάτων και Νερού και Παραγωγή Προϊόντων Ασφαλείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Συντάκτης Νewsroom 20 Απριλίου, 2010 10:43

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης διοργανώνουν ενημερωτική ημεριδα για την παρουσιαση του έργου «Καταγραφή των Θρεπτικών Στοιχειών των Βαρέων Μετάλλων και των Υδροδυναμικών Ιδιοτήτων των Εδαφών για την Ορθολογική Χρήση Λιπασμάτων και Νερού και Παραγωγή Προϊόντων Ασφαλείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010 στις 09.30, στην αίθουσα «Τερψιχόρη» του ξενοδοχείου ARCADIA στην Κομοτηνή. Για το έργο, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο υποδομής για τη γεωργική ανάπτυξη της Περιφέρειας, θα ενημερώσουν οι διακεκριμένοι Καθηγητές της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Νικόλαος Μισοπολινός και Νικόλαος Συλλαίος σε σχέση με καίρια ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους γεωργούς, το επιστημονικό δυναμικό της Περιφέρειας (Γεωτεχνικούς κτλ) και τους εμπλεκόμενους στον γεωργικό τομέα, καθώς επίσης και ο κ. Χρήστος Καραμπαγλίδης, γεωπόνος – τμηματάρχης. Η εισαγωγή θα γίνει από τον κ. Παναγιώτη Σταυρούλια, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Το έργο αυτό που αφορά όχι μόνον στον Γεωργικό Τομέα αλλά και την προστασία του Περιβάλλοντος, είναι από τα σημαντικότερα στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και μοναδικό σε επίπεδο χώρας, ως προς την έκταση (3.000.000 στρέμματα) και τον αριθμό στοιχείων (21) που έχουν μελετηθεί.


Αντικείμενο του έργου είναι:

α) Η χαρτογράφηση και ταξινόμηση των εδαφών

β) Ο προσδιορισμός των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους (γονιμότητα)

γ) Ο προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων (χημική ρύπανση)

δ)   Η μέτρηση των υδροδυναμικών ιδιοτήτων των γεωργικών εδαφών

ε)   Η αξιολόγηση του αρδευτικού νερού και

στ) Η δημιουργία λογισμικού προγράμματος με βάση το οποίο θα δίνονται, από τους γεωπόνους προς τους αγρότες,  συμβουλές ορθολογικής λίπανσης και άρδευσης.

Τα σημαντικότατα οφέλη που θα προκύψουν για τους γεωργούς, το περιβάλλον, τους καταναλωτές και την Εθνική Οικονομία είναι τα παρακάτω:

1. Ο προσδιορισμός στο έδαφος των ποσοτήτων των στοιχείων και ιχνοστοιχείων, καθώς και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως η ηλεκτρική αγωγιμότητα, ανθρακικό ασβέστιο, οργανική ουσία, αλατούχα εδάφη κλπ που έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα – παραγωγικότητα  του εδάφους και την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων, ώστε η λίπανση να ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα για την:

α. Εξοικονόμηση ωρών λιπάνσεως και δαπάνης αγοράς λιπασμάτων.

β. Προστασία του περιβάλλοντος (χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης) από περίσσεια λιπασμάτων.

γ. Αποφυγή εξασθένησης – καταστροφής φυτών από τοξικά φαινόμενα λόγω περίσσειας ή έλλειψης στοιχείων με συνέπεια την αύξηση απόδοσης των καλλιεργειών.

δ. Παραγωγή αγροτικών προϊόντων ασφαλών, από άποψη υγείας, προς κατανάλωση κλπ.

2. Ο προσδιορισμός των υδροδυναμικών ιδιοτήτων των γεωργικών εδαφών ώστε και η άρδευση να γίνεται ορθολογικά  με θετικά αποτελέσματα:

α. Τη μείωση του χρόνου άρδευσης και την εξοικονόμηση του περιορισμένου – πολυτίμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

β. Την αποφυγή  έκπλυσης του επιφανειακού εδάφους – λιπασμάτων.

γ. Την αποφυγή ασθενειών των φυτών λόγω μεγάλης υγρασίας και την ως εκ τούτου μείωση της παραγωγής κλπ.

Τέλος, καταγράφονται οι τιμές συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων του εδάφους (κάδμιο, νικέλιο, χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος) που καθορίζουν το βαθμό χημικής ρύπανσης των εδαφών και επηρεάζουν αρνητικά την ποσότητα και ποιότητα των παραγομένων  και καταναλισκομένων γεωργικών προϊόντων.


Συντάκτης Νewsroom 20 Απριλίου, 2010 10:43

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV