23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 3 Αυγούστου, 2023 12:12

23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουφλίου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 4 Αυγούστου 2023 έως και 18 Αυγούστου 2023

ΕΝΤΥΠΑ: 


1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης 

3. Έντυπο αίτησης


Συντάκτης Νewsroom 3 Αυγούστου, 2023 12:12

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV