Θέσεις εργασίας στον ΟΚΑΝΑ

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 26 Ιανουαρίου, 2023 11:54

Θέσεις εργασίας στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προκηρύξει 42 θέσεις με την ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου, Κοινωνιολόγου, Νοσηλευτή, Εργοθεραπευτή, Διοικητικού, Οδηγού στο:

  • «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»
  • «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
  • «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
  • «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
  • «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».  
  • «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
  • Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
  • Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
  • «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
  • «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Δείτε αναλυτικά όλες τις Προκηρύξεις ΕΔΩ

Τι είναι ο ΟΚΑΝΑ


Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ιδρύθηκε με το Νόμο 2161/1993 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Ο ΟΚΑΝΑ είναι ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών στον τομέα των εν γένει εξαρτήσεων, των εξαρτητικών συμπεριφορών και του εθισμού στην Ελλάδα και αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης και εισήγησης προτάσεων για τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής κατά των Ναρκωτικών. Ο Οργανισμός συμβάλλει στο σχεδιασμό, στην προώθηση και στην εφαρμογή της εθνικής πολιτικής κατά των ναρκωτικών. Κύριοι πυλώνες δραστηριοποίησης του ΟΚΑΝΑ είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η μείωση της βλάβης – άμεση πρόσβαση και η κοινωνική επανένταξη των ωφελούμενων. Παράλληλα ο ΟΚΑΝΑ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την αποστιγματοποίηση των ουσιοεξαρτημένων.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, ο ΟΚΑΝΑ είχε ως κύριους σκοπούς:

α) το διυπουργικό συντονισμό, το σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων,

β) τη μελέτη του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο, την παροχή έγκυρων και εμπεριστατωμένων πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού,

γ) την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία κέντρων πρόληψης, θεραπευτικών μονάδων και κέντρων κοινωνικής- επαγγελματικής επανένταξης.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 26 Ιανουαρίου, 2023 11:54

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV