Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου την Πέμπτη μόνο διά ζώσης, χωρίς τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 2 Μαΐου, 2023 09:14
Swiss Approval

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου την Πέμπτη μόνο διά ζώσης, χωρίς τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το απόγευμα της Πέμπτης 4 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου, αυτή τη φορά μάλιστα αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία των συμβούλων στην αίθουσα, χωρίς τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης όπως συνέβαινε στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Εφαρμόζοντας το νόμο, όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση που ακολουθεί, “συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή με μικτό τρόπο επιτρέπεται μόνο μία (1) φορά τον μήνα“.

Αναλυτικά η Πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπακωνσταντίνου:


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης («Σύμφωνα με το ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91 Α/13-4-23 η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται ή: α) δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του δήμου, ή β) με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή γ) με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή με μικτό τρόπο επιτρέπεται μόνο μία (1) φορά τον μήνα»), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 4η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/ΑΘΕΜΑΤΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Διδυμοτείχου οικ. έτους 2023κ. Τσιμπανλιώτης
2Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2023κ. Τσιμπανλιώτης
3«Έγκριση της αριθμ. 19/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης (Κ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Διδυμοτείχου με θέμα: « 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.»
κ. Ουζουνίδου
4Έγκριση της 20/23 απόφασης του Δ.Σ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης (Κ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Διδυμοτείχου με θέμα : «1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση ΟΠΔ και ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ, οικ. έτους 2023»κ. Ουζουνίδου
5Ανάκληση της με αρ. 33/2023 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» και λήψη νέας απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου λόγω τροποποίησης τιμών αναθεωρήσεων
κ. Ζαρκάδης
6Επί αιτήσεως του Κ.Γ.Α. για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσηςκ. Τσιμπανλιώτης
7Επί αιτήσεως των Αθλητικών Συλλόγων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσηςκ. Τσιμπανλιώτης
8Επί αιτήσεως του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Διδυμοτείχου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσηςκ. Τσιμπανλιώτης


Συντάκτης Νίκος Πατούνας 2 Μαΐου, 2023 09:14
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV