Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 29 Αυγούστου, 2023 10:46

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023, και ώρα 8 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 10 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 30.08.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. Δημήτριος Βαρσαμακίδης
2.Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης
3. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και εδεσμάτων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και γάλακτος προσωπικού για το Δήμο Ορεστιάδας ετών 2023-2024” Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
4.Έγκριση  4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
5.Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
6.Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
7. Έγκριση 6ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  παραλαβής του έργου με τίτλο: “Έργα υποδομής στις Δ.Ε. Κυπρίνου και Τριγώνου” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 68/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας 1) της πλατείας Δασίου στην Ορεστιάδα και τμήματος Βασ. Κωνσταντίνου (από Αθ. Πανταζίδου έως Ορέστου), 2) των πεζοδρομίων και 3) των πεζοδρόμων της πόλης της Ορεστιάδας Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας 
10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την άδεια τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων έμπροσθεν καταστήματος επί της οδού Αγίων Θεοδώρων 123 στην Ορεστιάδα Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 29 Αυγούστου, 2023 10:46

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV