Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Μαΐου, 2023 15:53

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 31 Μαϊου και ώρα 18:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η 9η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο).

Στην ημερήσια διάταξη της 9ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ περιλαμβάνονται 19 θέματα για συζήτηση και λήξη απόφασης αλλά και 7 επερωτήσεις:


Πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31-05-2023
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»)
είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση ανεμογεννητριών μέσα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης –
  Σουφλίου στην Π.Ε. Έβρου.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.
 2. ΘΕΜΑ: Για την αποπεράτωση του κυκλικού κόμβου στο Λάκκο των Μαριών Θάσου.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.
 3. ΘΕΜΑ: Ορθογραφικά ¨λαθάκια¨ στο πρόγραμμα της Ν.Δ. και υποσχέσεις της διοίκησης της
  Περιφέρειας.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.
 4. ΘΕΜΑ: Μειωμένες πιστώσεις για σημαντικά έργα της ΑΜΘ.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.
 5. ΘΕΜΑ: Ενέργειες τουριστικής προβολής της Π.Ε. Ροδόπης από τη διοίκηση της ΠΑΜΘ.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς.
 6. Θέμα: «Διαχείριση αγριόχοιρων που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή της Ξάνθης».
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ.
 7. Θέμα: «Προβληματική εκπομπή σήματος στην ορεινή Ξάνθη».
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2023.
  Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Τρ. Εξάρχου.
 2. Εισηγητική έκθεση επί της 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της
  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΟικονομικούΈτους 2023.
  Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Α.Μ.Θ. κ. Χάρις Αρμεντζίδης.
 3. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής
  Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2022
  Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Α.Μ.Θ. κ. Χάρις Αρμεντζίδης.
 4. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) χειριστή μηχανήματος έργου (JCB), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στην Π.Ε. Ξάνθης.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης.
 5. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού κατά τη διάρκειά της
  σύμβασης της φύλαξης του κεντρικού κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής
  Ενότητας Έβρου.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
 6. Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων του σκάφους «ΡΟΜΒΟΣ»
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
 7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) με
  τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση της Δράσης-Έργου
  «Θρεπτική επισκόπηση στην καλλιέργεια βαμβακιού στην ΠΕ Δράμας. Διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης
  τού συνδρόμου πρόωρης ωρίμασης και ορθολογική λίπανση της καλλιέργειας βαμβακιού στην ΠΕ Δράμας».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.
 8. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
  «ΔΗΜΗΤΡΑ» – ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την
  αναβάθμιση και επαναλειτουργία του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.
 9. Έγκριση των όρων του σχεδίου και τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 της Π.Α.Μ.Θ. – ΠΕ Δράμας με τους παραπάνω αναφερόμενους φορείς για την συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας στην πολιτιστική εκδήλωση «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2023».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.
 10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων για την εκπόνηση της
  μελέτης με τίτλο: ” Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών αλιευτικού καταφυγίου Φαναρίου”.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
 11. Έγκριση έκδοσης Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε τμήμα της επαρχιακής οδού
  Κομοτηνής – Ασωμάτων αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή δικτύου
  πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar), στο
  Νομό Ροδόπης της Π.Α.Μ.-Θ.».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
 12. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου
  Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Δήμου Καβάλας –
  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας / ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. για το έργο «Ενίσχυση των δράσεων και του
  προγράμματος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας»
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.
 13. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου
  Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Δήμου Κομοτηνής –
  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής για το έργο «Ενίσχυση
  των δράσεων και του προγράμματος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ροδόπης. κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
 14. Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα
  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας τωνΠεριφερειακών Ενοτήτων Έβρου,
  Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας για το έτος 2023.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ροδόπης. κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
 15. Τροποποίηση ως προς τον καθορισμό του τροφείου της αριθμ. 69 /2023 απόφασης του Περιφερειακού
  Συμβουλίου με θέμα: «΄Εγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του
  προσωπικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος
  2023 και καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης αυτής.»
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Παύλος Δαμιανίδης.
 16. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος
  LEADER 2023-2027 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης – Ξάνθης,της Δράμας καιτης Εταιρείας ΄Ερευνας
  & Ανάπτυξης Βορείου ΄Εβρου Α.Ε – Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Παύλος Δαμιανίδης.
 17. Έγκριση πρόσληψης ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην ΠΑΜΘ/ΠΕ Ροδόπης, μέσω του Προγράμματος
  του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, με δυνατότητα παράτασης.
  Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Λάμπρος Τσούργιαννης.
 18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  (ΜΠΕ)του έργου: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα
  (ΠΕΑΛ) Θάσου», της ΠΕ Καβάλας.
  Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης
  Βασίλειος.
 19. Επανάληψη έκδοσης της αριθμ.65/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Μαΐου, 2023 15:53

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV