Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 15 Ιανουαρίου, 2024 09:23
Swiss Approval

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η 2η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο). Στην ημερήσια διάταξη της 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ περιλαμβάνονται 13 θέματα για συζήτηση και λήξη απόφασης αλλά και 2 επερωτήσεις:

Πρόσκληση της 2ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ:


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16-01-2024 ημέρα Τρίτη και
ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
(Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167
του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. ΘΕΜΑ: Για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας και Πρίνου.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κλάδης Διονύσιος.
 2. ΘΕΜΑ: Για την επικίνδυνη κατάσταση του φράγματος στο Θεραπειό του βόρειου Έβρου.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κλάδης Διονύσιος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 2. Ορισμός εκπροσώπου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής
  Μακεδονίας και Θράκης.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 3. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική
  Συνέλευση των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της
  ΠΑΜΘ.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 4. Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στη Γενική
  Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Δ.Ε.Σ.Μ.-Ο.Σ.(AN.PO.A.E)
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 5. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική
  Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου «ΑΝΕΕ Α.Ε.».
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 6. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική
  Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
  O.T.A»
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 7. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική
  Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία OTA
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 8. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη
  συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος
  2024 για το Λιμένα Καβάλας.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 9. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση
  επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το
  έτος 2024 στο Λιμένα Καβάλας.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 10. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες που θα εκτελεστούν στα
  πλαίσια του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023”
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Έβρου κ. Ευάγγελος Πουλιλιός.
 11. Επικαιροποίηση Διαχειριστών Λογαριασμού Τραπέζης Πειραιώς για τις ανάγκες του Δημοσίου
  ΚΤΕΟ Δράμας.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Δράμας κ. Μιχαήλ Μουρβετίδης.
 12. Ορισμός μελών επιτροπής Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α/161) “Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και
  άλλες διατάξεις”.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 13. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη
  συγκρότηση επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων ή
  πλοίων για το έτος 2024, ευθύνης του Λιμεναρχείου Πόρτο Λάγους.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης
 14. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη
  συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος
  2024, ευθύνης του Λιμεναρχείου Πόρτο Λάγους.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης.
 15. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τον
  αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού
  Λιμένων αριθ.20 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, για κάθε περίπτωση που
  προβλέπει ο εν θέματι Γ.Λ.Κ και τις εγκριτικές αποφάσεις για τα καινοφανή θαλάσσια μέσα
  αναψυχής.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης.

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 15 Ιανουαρίου, 2024 09:23

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV