Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 22 Νοεμβρίου, 2023 10:57

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 22.11.2023 και ώρα 18:30 στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5  του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου για το σχολικό έτος 2024-2025  (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
  2. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου για το σχολικό έτος 2024-2025 (α. Ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, β. Συγχώνευση Εσπερινών Σχολείων)  (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
  3. Έγκριση έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Κέντρο της Αλεξανδρούπολης, την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023 στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του δρώμενου  της «Καμήλας» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
  4. Έγκριση οριογραμμών για «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Πόταμος-Μαίστριανά¨ επί της Ε.Ο. Αλεξ/πολης – Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου» (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
  5. Έγκριση παράτασης σύμβασης της προμήθειας «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

Λόγοι εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων:

-Τα θέματα 1 και 2 συζητούνται, εκτάκτως, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει, εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το από 13.11.2023 (εισερχ.) έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.

-Το θέμα 3 συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να ληφθεί, άμεσα, απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να ολοκληρωθούν, εύρυθμα, οι απαιτούμενες διαδικασίες από την Υπηρεσία.

-Το θέμα 4 συζητείται, εκτάκτως, διότι πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση λόγω χρονικών περιορισμών.

-Το θέμα 5 συζητείται, εκτάκτως, για την ομαλή ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης της ως άνω προμήθειας, εφόσον ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν επαρκεί και απαιτείται παράταση της διάρκειας της σύμβασης.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 22 Νοεμβρίου, 2023 10:57

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV