Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 13 Νοεμβρίου, 2023 09:33

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, δια περιφοράς και ώρα από 12:00 έως 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 65 παρ.5 του ν.3852/2010 ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.


Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στις 13.11.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00 έως 13:00, η οποία λόγω των ανωτέρων είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης, η αναβολή της οποίας πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δήμου και λόγω του ότι τα θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για το σχολικό έτος 2024-2025 Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
 2Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας που αφορά την παραχώρηση αίθουσας γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας στον αθλητικό σύλλογο «ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ»  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
 3Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5056303. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 4Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας για τη διατήρηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΔΗΚΕΠΑΟ» Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης

Το 1ο θέμα θεωρείται κατεπείγον, διότι αφορά άμεσα τον Δήμο Ορεστιάδας και πρέπει να απαντηθεί σχετικά μέχρι τη Δευτέρα 13.11.2023.

Το 2ο θέμα θεωρείται κατεπείγον, λόγω καιρικών συνθηκών (πτώση θερμοκρασίας) και ανάγκης εύρεσης χώρου για τους αθλητές του συλλόγου.

Το 3ο θέμα θεωρείται επείγον, διότι πρόκειται για έργο σε εξέλιξη με προθεσμία υλοποίησης  την 28.11.2023.

Το 4ο θέμα θεωρείται επείγον, διότι με την παρ.1 του άρθρου 52 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται έως την 15η.11.2023 και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29 νομικά πρόσωπα, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 13 Νοεμβρίου, 2023 09:33

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV