Υπογραφή σύμβασης για την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Ορεστιάδας

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 24 Φεβρουαρίου, 2023 11:42

Υπογραφή σύμβασης για την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Ορεστιάδας

Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου με σκοπό την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Ορεστιάδας

Υπεγράφη σήμερα, 23/02/2023, μεταξύ του Δημάρχου Ορεστιάδας κ. Μαυρίδη Βασίλειου  και της ανάδοχης εταιρείας, η σύμβαση με τίτλο: «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 46.983,60 €.   

Το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας αφορά στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου ο Δήμος Ορεστιάδας να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στα λειτουργικά όριά του, που έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν αρτιότερη και ολοκληρωμένη εκπόνηση ενός προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.


Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σε χρονικό διάστημα έξι μηνών.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 24 Φεβρουαρίου, 2023 11:42

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV