Ένταξη του Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Συντάκτης Νewsroom 4 Νοεμβρίου, 2023 09:12

Ένταξη του Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Με την υπ. αρ. 6185/20-9-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: 6ΜΓΡ7ΛΒ-ΠΩ0), εντάχθηκε η δράση

Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 και η συνέχιση της χρηματοδότησης του με την υπάρχουσα στελέχωση έως τις 31.12.2025


Tο Κέντρο Κοινότητας αποτελεί δομή με συντονιστικό χαρακτήρα στις τοπικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης και συμβάλλει στην εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών με τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές.

Το Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης Ιδρύθηκε το 2016 με την υπ. αρ. 4847/7-12-2016 ένταξη της πράξης στο ΕΠ Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 ενώ μετά από αίτημα του Δήμου ενισχύθηκε η δομή με την απασχόληση δύο παιδαγωγών, που πραγματοποιήθηκε με την υπ. αρ. 222/20-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη.

Από 1 Οκτωβρίου 2023 ο Δήμος εξασφάλισε τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου και την συνέχιση των συμβάσεων των πέντε στελεχών (δύο κοινωνικών επιστημόνων, ενός οικονομολόγου και δύο παιδαγωγών ένας εκ των οποίων ειδικός παιδαγωγός) έως το τέλος του 2025 όπου και θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης της δομής με βάση σχετική μελέτη αξιολόγησης.

Το Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης στεγάζεται στο Ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φαρδύς στη Χώρα Σαμοθράκης και οι ώρες κοινού είναι 09.00-14.00

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας :

Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών

• Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα Στέγασης, τα προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» που αναπτύσσονται στην περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης και στις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από εθνικούς ή άλλους πόρους στην περιοχή του Δήμου όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας, προγράμματα διανομής τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης, μειώσεις & δημοτικών τελών, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος, κ.ά.

• Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. Και συγκεκριμένα θα παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για τα προαναφερόμενα προγράμματα , τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.

Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

• Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Κέντρου σε άτομο και οικογένειες.

• Διενέργεια Κοινωνικών Ερευνών για ανηλίκους, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ως μέλη της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου (ΟΠΑ).

• Υποστήριξη στην οργάνωση ιατρικών δράσεων σε συνεργασία με Κινητές Μονάδες Εθελοντών Ιατρών, μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου.

• Διενέργεια Κοινωνικών Ερευνών για διαγνωστική εκτίμηση και διαπίστωση αστεγίας για υποβολή ΕΕΕ.

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

• Συμβολή και υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

• Συμβολή και υποστήριξη συνεργασιών του Δήμου Σαμοθράκης με ιδιώτες και κοινωνικές οργανώσεις για την αναβάθμιση, λειτουργία αλλά και επέκταση δημοτικών υπηρεσιών.

• Συμβολή και υποστήριξη σε ήδη απασχολούμενους για τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προσόντων, για την ανεύρεση εργασίας, την προώθησή τους σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

• Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.

• Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

• Συνεργασία με τις σχολικές μονάδες του Δήμου τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για την ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και την διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μαθησιακής στήριξης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αλλά και την παροχή γευμάτων όταν εντοπίζονται ανάγκες και κάθε άλλη υποστήριξη που θα απαιτηθεί στο σχολικό περιβάλλον.

• Διοργάνωση εκδηλώσεων με ποικίλο επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων πολιτών για την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργοποίηση και κινητοποίηση εθελοντών

• Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών σε άπορα και ευάλωτα νοικοκυριά του νησιού.

• Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών ΤΕΒΑ για δικαιούχους του ΕΕΕ.

• Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης » κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας αλλά για την ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην πολιτιστική, κοινωνική και τοπική ανάπτυξη και την προστασία του.

• Συμμετοχή των παιδιών σε ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, ενημερωτικές δράσεις και ημερίδες σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους εσωτερικούς και υπαίθριους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες

• Παρακολούθηση μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας κυρίως για τέκνα ευάλωτων νοικοκυριών και μαθησιακή στήριξη μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

• Συμμετοχή σε δράσεις ψυχαγωγίας, πολιτισμού, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν ιδιαίτερα τις ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κ.α.

Επίσης, το Κέντρο Κοινότητας συνεργάζεται με Υπηρεσίες και Δομές:

• Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής του Δήμου Σαμοθράκης όπως Παιδικό Σταθμό, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κ.ά.

• Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων στον ΟΑΕΔ, στο ΚΕΠ, στο Γραφείο Τοπικής Οικονομίας του Δήμου, στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σαμοθράκης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας.

• Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων.

• Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών όπως είναι ο Σύλλογος Επαγγελματιών νήσου Σαμοθράκης, Σύλλογο ενοικιαζόμενων δωματίων Θέρμων, Ελαιουργικό Αστικό Συνεταιρισμό Σαμοθράκης, κ. ά Τοπικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Επιμελητήριο Έβρου και Ιδιωτικές και Δημοτικές Επιχειρήσεις και αυτών που αναζητούν εργασία. Το Κέντρο Κοινότητας επίσης θα συνεργάζεται επίσης με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη των σχετικών ενεργειών με στόχο την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στο Δήμο Σαμοθράκης και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων και η επαφή του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δράσεις ενημέρωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ισόγειο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης

Τηλ: 25510 98097

E-mail: [email protected]


Συντάκτης Νewsroom 4 Νοεμβρίου, 2023 09:12

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV