Με επιτυχία η πρώτη εργασία αναρρόφησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 26 Ιανουαρίου, 2024 11:46

Με επιτυχία η πρώτη εργασία αναρρόφησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη

Σε ακόμη ένα πρωτοποριακό επίτευγμα για τον ενεργειακό κλάδο, η ITALMETANO-HELLAS – METANO TOSCANA, σε συνεργασία με το ΔΕΣΦΑ, πραγματοποίησε με επιτυχία τη διαδικασία αναρρόφησης φυσικού αερίου από το δίκτυο υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης.

Oι εργασίες  πραγματοποιήθηκαν από τις 08/01/2024 έως 17/01/2024, συνολικά αναρροφήθηκαν 184.000m3, αρχική πίεση δικτύου 44,4 bar, τελική πίεση δικτύου 0,7 bar. Ένα σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας για τις υποδομές μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.

Η κινητή μονάδα που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει την αναρρόφηση αερίου από τα σημεία εξαέρωσης τμημάτων αγωγών, υψηλής, μέσης ή χαμηλής πίεσης, χρησιμοποιώντας έναν παλινδρομικό μηχανικό συμπιεστή τελευταίας τεχνολογίας. Το αέριο συμπιέζεται και εν συνεχεία εγχύεται εκ νέου στο δίκτυο.


Οι δραστηριότητες συντήρησης αγωγών των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής (ΔΣΔ) και Μεταφοράς (ΔΣΜ), όπως η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση και οι επείγουσες επεμβάσεις διορθωτικής συντήρησης προϋποθέτουν – για λόγους ασφαλείας – την αποσυμπίεση και εξαέρωση συγκεκριμένων τμημάτων αγωγών, απελευθερώνοντας φυσικό αέριο στην ατμόσφαιρα. Αυτές οι εκλύσεις, που κυμαίνονται μεταξύ 2.000 και 800.000 κανονικών κυβικών μέτρων (Sm3) ανάλογα με τον τύπο του σωλήνα, το μήκος και την πίεση λειτουργίας, έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική σπατάλη ενέργειας (φυσικού αερίου) και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (μεθανίου).

Το καινοτόμο σύστημα ανάκτησης αερίου που εισήγαγε η ITALMETANO-HELLAS και η METANO TOSCANA αποτελεί μια επαναστατική λύση που αποτρέπει την απώλεια και τη διασπορά του φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα, με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του φυσικού αερίου μέσω τους συστήματος συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τις λειτουργικές δραστηριότητες στο δίκτυο κατά 99,9%.

Αυτό το επίτευγμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο για την χώρα αλλά και την ΕΕ, καθώς οι Διαχειριστές Δικτύων αναζητούν βιώσιμες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου σε ευθυγράμμιση με τον επικείμενο κανονισμό για τις εκπομπές μεθανίου (methane emissions regulation). 

Σε αυτό το πλαίσιο η αξιοποίηση των συστημάτων ανάκτησης αερίου, σε συνδυασμό με τη χρήση ψηφιοποιημένων τεχνολογιών για την Έρευνα και Ανίχνευση Διαρροών, θα συμβάλλουν από κοινού ενεργά στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων, που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η ITALMETANO-HELLAS και η METANO TOSCANA αποτελούν πρωτοπόρους στον κλάδο του CNG-LNG, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς. Οι συλλογικές τους προσπάθειες για την ανάπτυξη αυτού του έργου αναρρόφησης και επαν-έγχυσης φυσικού αερίου αποτελούν παράδειγμα της δέσμευσής τους για την προώθηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών και βιώσιμων λύσεων στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Πηγή: energypress.gr


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 26 Ιανουαρίου, 2024 11:46

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV