Την παρέμβαση της Κυβέρνησης ζητά ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας για επιστροφή επιδότησης στη ΔΕΗ – Υποστηρίζουν οι βουλευτές Έβρου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 12 Ιανουαρίου, 2024 12:03

Την παρέμβαση της Κυβέρνησης ζητά ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας για επιστροφή επιδότησης στη ΔΕΗ – Υποστηρίζουν οι βουλευτές Έβρου

Την αντίδραση του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας και των κατά τόπους ΤΟΕΒ της περιοχής αλλά και των αγροτών του βορείου Έβρου έχει προκαλέσει απόφαση Υπουργείων που θεσπίζει την υποχρέωση επιστροφής μέρος επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας που έλαβαν.

Με βάση αυτήν, αντί να δοθεί το υπόλοιπο της ενίσχυσης που εκκρεμεί ζητείται από τους Οργανισμούς επιστροφή συνολικού ποσού 442.805,28 ευρώ.

Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση των βουλευτών Έβρου Α. Δημοσχάκη και Π. Παπαδάκη:


Κοινοβουλευτική αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν. Δημοσχάκης, διαβιβάζοντας στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών, Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων, την επιστολή του Γενικού Οργανισμού Εγγειών Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ν. Ορεστιάδας.

Στο επίκεντρο αυτής, βρίσκεται η έντονη ανησυχία και η διαμαρτυρία των αγροτών και κτηνοτρόφων του Β.Έβρου, λόγω των Αποφάσεων των ως άνω αρμόδιων Υπουργείων, σύμφωνα με τις οποίες θεσπίζεται η υποχρέωση επιστροφής μέρος επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας που έλαβαν, καθώς επίσης και υποχρέωση καταβολής πρόσθετης εισφοράς αναδρομικά (έτη 2022 & 2023).

Ζητείται επίσης από τα Υπουργεία, να επανεξεταστεί η άρση των εν λόγω άδικων μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί έμπρακτη στήριξη στον πρωτογενή τομέα του ακριτικού Έβρου, ο οποίος συνιστά την «βαριά βιομηχανία» αυτού!

Ακολουθεί αναλυτικά η αναφορά :

Αλεξ/πολη, 12/01/2024

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : 1.Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών

2.Υπουργείο Περιβάλλοντος-Ενέργειας

3.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΟΕΒ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ! 

Ο Βουλευτής Έβρου, Αν. Δημοσχάκης, καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά, διαβιβάζοντας προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών, Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων, την επιστολή του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ν.Ορεστιάδας.

Σε αυτή αναφέρεται ότι, η ΔΕΗ, με σχετικό έγγραφό της από 29/12/2023 ενημέρωσε τον ΓΟΕΒ Ν.Ορεστιάδας και κατ’ επέκταση τους ΤΟΕΒ δικαιοδοσίας του, αναφορικά με τις επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο 2022 έως Φεβρουάριο 2023.

Ωστόσο, με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις των ως άνω Υπουργείων, θεσπίζεται ανώτατο όριο μέγιστης επιδότησης για τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να ζητείται και επιστροφή μέρος του ποσού που έλαβαν ως επιδότηση, με επιπρόσθετη υποχρέωση καταβολής εισφοράς αναδρομικά για τα έτη 2022 και 2023.

Οι Υπουργικές Αποφάσεις, που έχουν ληφθεί δημιουργούν ανησυχία και προβληματισμό στους αγρο-κτηνοτρόφους του Ν.Έβρου, οι οποίοι ζητούν την άρση των άδικων μέτρων, για αυτούς, λαμβάνοντας την έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του εθνικά ευαίσθητου Νομού! 

Νωρίτερα, στις 10 Ιανουαρίου, ερώτηση στην Βουλή για το ζήτημα κατέθεσε και ο Βουλευτής Έβρου της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου,  10/01/2024

Του: Παπαδάκη Παράσχου Βουλευτή Ν. Έβρου.

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Aγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.   

ΘΕΜΑ: «Αίτημα από την ΔΕΗ Α.Ε. για επιστροφή χρημάτων από τον Γενικό Οργανισμό Εγγειών Βελτιώσεων Ορεστιάδας ( Γ.Ο.Ε.Β».

Κύριε Υπουργέ,

Εξ’αφορμής του από 08/01/2024 με αριθ. πρωτοκ. 29 εγγράφου του Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας, λάβαμε γνώση ότι δυνάμει των κοινών Υπουργικών αποφάσεων 125322/21619 ( ΦΕΚ Β 6800/1.12.2023 ) και 152/4/2.1.2023 των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και δυνάμει του υπ’άριθ. πρωτοκ. ΓΔΜΠ/200297/991/7.12.2023 εγγράφου της ΔΕΗ Α.Ε. η ως άνω εταιρεία ζητά από τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας και κατ’επέκταση τους ΤΟΕΒ δικαιοδοσίας του, καθώς και τον ΤΟΕΒ ΠΟ Βύσσας, την επιστροφή του ποσού των 442.805,28€. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από το σύνολο της κρατικής επιδότησης για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 έως και τον Οκτώβριο 2023.  Συγκεκριμένα για τους μήνες αυτούς η κρατική επιχορήγηση της ΔΕΗ Α.Ε. που έπρεπε να λάβει ο Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας ανέρχεται στο ποσό των 1.070.187,71€. Αντί του ποσού αυτού τελικά έλαβε το ποσό των 942.805,28€ και συνεπώς προκύπτει διαφορά 127.382,43€ που έχει λαμβάνειν ο Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας. Όμως βάση των παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων θεσπίστηκε όριο μέγιστης επιδότησης για τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, ποσού 250.000€ και ως εκ τούτου οι οργανισμοί  όχι μόνο δεν θα λάβουν το ποσό των 1.070.187,71€ που δικαιούνται αλλά καλούνται από την ΔΕΗ Α.Ε. να της επιστρέψουν το ποσό που έλαβαν πλέον των 250.000€ έκαστος, ήτοι 442.805,28€. Επιπλέον στον ΑΦΜ του Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας εκδίδονται λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν αρδευτικές γεωτρήσεις, αρδευτικά αντλιοστάσια καθώς και αποστραγγιστικά αντλιοστάσια που αφορούν τους ΤΟΕΒ Ν.Β. Στέρνας, ΤΟΕΒ Π.Ο. Βύσσας, ΤΟΕΒ ΝΠ Άρδα, ΤΟΕΒ ΒΠ Άρδα και ΤΟΕΒ Ερυθροπόταμου. Αυτό όπως γίνεται αντιληπτό αποτελεί κατάφωρη αδικία διότι σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις, η ΔΕΗ δεν λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση του κάθε ΤΟΕΒ ξεχωριστά, όπως γίνεται σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου δεν υπάρχει ΓΟΕΒ, παρά οι λογαριασμοί αυτοί αθροίζονται ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια της επιδότησης. Η εφαρμογή των παραπάνω από μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. θα επιβαρύνει περαιτέρω τους αγρότες του εγκαταλελειμμένου ( δυστυχώς ) από την πολιτεία Βορείου Έβρου, οι οποίοι θα κληθούν βάση του εγγράφου της ΔΕΗ Α.Ε. να πληρώσουν πρόσθετη εισφορά η οποία θα αφορά αναδρομικά τα έτη 2022 και 2023.

Ερωτάται  ο κ. Υπουργός :

Προτίθεστε να καταβάλλετε στους ως άνω οργανισμούς το ποσό των 127.382,43€ που αντιστοιχεί στην κρατική επιδότηση και να  διαγράψετε το υπέρογκο ποσό των 442.808,28€ που ζητά η ΔΕΗ Α.Ε.;

Ο ερωτών βουλευτής

Παπαδάκης Παράσχος


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 12 Ιανουαρίου, 2024 12:03

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV