Την εξαίρεση του Έβρου από το μέτρο της αιρεσιμότητας του κανονισμού της ΚΑΠ ζητούν Αγροτικοί Σύλλογοι Β. Έβρου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 17 Νοεμβρίου, 2023 13:42

Την εξαίρεση του Έβρου από το μέτρο της αιρεσιμότητας του κανονισμού της ΚΑΠ ζητούν Αγροτικοί Σύλλογοι Β. Έβρου

Την εξαίρεση του Έβρου από το μέτρο της αιρεσιμότητας του κανονισμού της ΚΑΠ 2023-2027 ζητούν με ανοιχτή επιστολή τους οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βύσσας, Ορεστιάδας και Τριγώνου:

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΚΑΠ 23-27 μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη των άμεσων ενισχύσεων είναι το μέτρο για την αιρεσιμότητα  (ΦΕΚ 3777/ Β΄2023, αρ.5 παρ3. Σύμφωνα με το πρότυπο Καλής Περιβαλλοντικής και Γεωργικής Κατάστασης (ΚΠΓΚ) 6 «Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες», προς αποφυγή της διάβρωσης και για τη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών οι γεωργοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα: Στα αγροτεμάχια με αρόσιμες καλλιέργειες να υπάρχει φυτική κάλυψη κατ’ ελάχιστο την περίοδο από τις 15/11 εκάστους έτους έως και τις 05/03 του επόμενου έτους.

Ωστόσο, εφόσον απαιτείται να γίνει προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη εαρινή καλλιέργεια, ο παραγωγός δύναται να διακόψει την εδαφοκάλυψη πριν τη λήξη του ως άνω διαστήματος, λαμβανομένου υπόψη ότι το χρονικό διάστημα έως την εαρινή σπορά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εβδομάδες. Η κάλυψη του εδάφους, στην περίπτωση που δεν υπάρχει καλλιέργεια, επιτυγχάνεται με φυτικά υπολείμματα ή/και με αυτοφυή βλάστηση ή/και με την εφαρμογή άλλης πρακτικής ισοδυνάμου αποτελέσματος, δηλαδή προστασίας του εδάφους κατά την προαναφερθείσα ευαίσθητη περίοδο).


Είχαμε καταθέσει από νωρίς τις ενστάσεις μας για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου και δυστυχώς από την πρώτη χρονιά επιβεβαιωνόμαστε.

Η παρατεταμένη ανομβρία που επικρατεί στο νομό Έβρου που δεν είναι πλέον εξαίρεση αλλά ο κανόνας, καθώς την τελευταία τετραετία τους μήνες Ιούλιο – Οκτώβριο ο μ.ο υετού ήταν κάτω από 2,5mm ανά μήνα και τα εδάφη δεν επιδέχονται καμία κατεργασία πόσο μάλλον όργωμα που χρειάζεται μαλακό και υγρό έδαφος.

Η οψίμιση της καλλιέργειας βάμβακος, της οποίας μέχρι και σήμερα δεν έχει τελειώσει η περίοδος συγκομιδής, δε μας επιτρέπει να προβούμε στις απαραίτητες καλλιεργητικές παρεμβάσεις ώστε να μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά.

Τέλος δεν έχει γίνει καμία επίσημη ενημέρωση ούτε από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων, ούτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να ενημερωθούμε τι ακριβώς ισχύει και τι επιτρέπεται, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο.

Η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη και επείγουσα. Το υψηλό κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές καθιστούν πολλές καλλιέργειες μη βιώσιμες. Οι ενισχύσεις αν και γίνονται με λανθασμένο τρόπο αποτελούν για πολλούς αγρότες το βασικό τους εισόδημα.

Καλούμε το υπουργείο ο νομός Έβρου να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο μέτρο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της ΚΑΠ 23-27.

Αποδείχθηκε από την προηγούμενη ΚΑΠ πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί δε βοηθούν για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται ριζοσπαστικές τομές και όχι αποφάσεις που το μόνο που καταφέρνουν είναι την απομάκρυνση των μικρομεσαίων αγροτών από την παραγωγική διαδικασία και εκτός επαγγέλματος.

Αγροτικός Σύλλογος Βύσσας

Αγροτικός Σύλλογος Ορεστιάδας

Αγροτικός Σύλλογος Τριγώνου


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 17 Νοεμβρίου, 2023 13:42

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV