Εθελοντική αιμοδοσία της Β ΕΛΜΕ Έβρου την Τετάρτη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 21 Απριλίου, 2024 10:04
Swiss Approval

Εθελοντική αιμοδοσία της Β ΕΛΜΕ Έβρου την Τετάρτη

Την Τετάρτη 24/04/2024, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία της Β ΕΛΜΕ Έβρου, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ν.Ορεστιάδας 9.00-13.00, όπως ανακοίνωσε η Β ΕΛΜΕ Έβρου:

Οι συνάδελφοι των Σχολείων Διδ/χου, Λαβάρων και Μεταξάδων εφ’ όσον επιθυμούν, μπορούν να προσέρχονται για αιμοδοσία και στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Διδ/χου ( δηλώνοντας την προσφορά για την τράπεζα αίματος της Β ΕΛΜΕ ).

Εάν κάποιοι συνάδελφοι βρίσκονται στην περιοχή Αλεξ/πόλεως, μπορούν να προσέρχονται για αιμοδοσία και στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αλεξ/πόλεως ( δηλώνοντας την προσφορά για την τράπεζα αίματος της Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ στο Νοσοκομείο Διδ/χου).


Η προσφορά σας θα βοηθήσει, ώστε να ενισχυθεί η τράπεζα αίματος του σωματείου μας, η οποία μπορεί να καλύψει τα μέλη της ΕΛΜΕ και τις οικογένειές τους σε περίπτωση ανάγκης.

Παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία που ορίζει με σαφήνεια τις αιμοδοτικές άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί:

(Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και αυτοί που προσέρχονται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική τους πρωτοβουλία, δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών. Οι δύο αυτές μέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ, οι εθελοντές αιμοδότες δικαιούται να απουσιάσουν από το σχολείο τους πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες, οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασής τους.

Παρακαλούμε τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους Δ/ντριες/Δ/ντες των Σχολείων μας, να παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση προς τους εκπαιδευτικούς.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 21 Απριλίου, 2024 10:04
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV