Συνεδριάζουν στην Αλεξανδρούπολη οι Επιτροπές Παρακολούθησης του νέου και του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ

Συντάκτης Νewsroom 23 Νοεμβρίου, 2022 11:03

Συνεδριάζουν στην Αλεξανδρούπολη οι Επιτροπές Παρακολούθησης του νέου και του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ

Συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, από τις 09:30 έως τις 14:00 στο ξενοδοχείο Astir Egnatia της Αλεξανδρούπολης, η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου.

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ, μετά τη συγκρότησή της τον περασμένο μήνα, με θέμα την έγκριση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, από τις 15:00 μέχρι τις 17:00, θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη.


Αυτή θα είναι η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την περίοδο 2014-2020, με θέμα τη διαπίστωση της προόδου υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ και τον καθορισμό των ενεργειών για την ολοκλήρωσή του.

Στις δύο συνεδριάσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ, μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δύο συνεδριάσεις θα μεταδοθούν διαδικτυακά στους εξής συνδέσμους:

 • Για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 (25/11/2022, 09:30-14:00):
 • Για το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2021 (25/11/2022, 15:00-17:00):

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020

Αλεξανδρούπολη, 25 Νοεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο Astir Egnatia

Ώρα προσέλευσης: 15.00 μ.μ.

Ώρα έναρξης: 15.30 μ.μ.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
 2. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης
 3. Έγκριση Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
 4. Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020

 1. Πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2021
 2. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη
 3. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος
 4. Ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων (ενδεικτικά αναφέρονται)
 • Αναθεώρηση Κανονισμών, κλείσιμο Ε.Π. και απαιτήσεις Πλαισίου Επίδοσης
 • Σχέδια Αξιολόγησης και οριζόντιες αξιολογήσεις επιπτώσεων
 1. Άλλα θέματα

ΙV.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Τοποθετήσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Τοποθετήσεις λοιπών μελών Επιτροπής Παρακολούθησης
 1. V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • Συμπεράσματα – Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Συντάκτης Νewsroom 23 Νοεμβρίου, 2022 11:03

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV