Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 29 Ιουνίου, 2023 10:38

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, Πέμπτη 29 Ιουνίου και ώρα 14:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου με εφτά θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης

Αναλυτικά η πρόσκληση:

Swiss Approval

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            Προς:

          -Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη

          -Δημοτικούς Συμβούλους

          -Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Πέμπτη 29.06.2023 και ώρα 14:30 στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση τροποποίησης της 166/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης» ως προς το άρθρο 4 παρ. 4.2 περ. «Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΪΣΤΡΟΥ» (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
  2. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου μας (κυλικείου) που βρίσκεται στις Φέρες εντός του κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
  4. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Φερών» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
  5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1ης επουσιώδους τροποποίησης συμβάσης του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
  6. Υποβολή αιτήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης για ένταξη σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών  στο πλαίσιο της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο. 11/2017 (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
  7. Έγκριση 5ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

Λόγοι εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων:

Το θέμα 1 συζητείται, εκτάκτως, προκείμενου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες, ενόψει της διεξαγωγής της βραχυχρόνιας αγοράς  της Αγίας Μαρίνας Μαΐστρου.

Το  θέμα 2 συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να ολοκληρωθούν, άμεσα, οι απαιτούμενες διαδικασίες, δεδομένου ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο των Φέρων θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 3 Ιουλίου 2023.

         Το  θέμα 3 συζητείται, εκτάκτως, λόγω της ανάγκης άμεσης επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έργου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου. 

         Το  θέμα 4 συζητείται, εκτάκτως, λόγω της ανάγκης έγκρισης χορήγησης της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της σύμβασης (συμβατική προθεσμία: 30.06.2023).

Το   θέμα 5 συζητείται, εκτάκτως, επειδή, λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (ανάκληση της από 29/5/2023 απόφασης του Δ.Σ. και επανέγκριση στις 19/06/2023 λόγω τυπικού σφάλματος), ήταν αδύνατη η έγκριση του 2ου και  η φύση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2ο ΑΠΕ είναι τέτοια που η έγκρισή τους είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης του έργου και επιπλέον η περαιτέρω καθυστέρηση έγκρισης των εργασιών αυτών, δημιουργεί πρόβλημα στην παράδοση του έργου.

Το  θέμα 6 συζητείται, εκτάκτως, λόγω της πρόσφατης λήξης των συμβάσεων οχτάμηνης διάρκειας του κοινωφελούς  προγράμματος του ΟΑΕΔ και με δεδομένα την έντονη έλλειψη προσωπικού  και το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν δυνατό να γίνουν οι σχετικές προσλήψεις.

Το  θέμα 7 συζητείται, εκτάκτως, διότι  από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας ζητήθηκε να δημιουργηθεί, εκτάκτως,  πίστωση η οποία  θα καλύψει τη δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος άμεσης και ταχείας πλήρωσης με νερό, των τριών αεροσκαφών πυρόσβεσης (Α/Φ), τύπου «Air Tractor», τα οποία, από τη φετινή αντιπυρική περίοδο, σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 29 Ιουνίου, 2023 10:38

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV