Διπλή συνεδρίαση σήμερα, Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 10 Απριλίου, 2024 11:02
Swiss Approval

Διπλή συνεδρίαση σήμερα, Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Διπλή συνεδρίαση σήμερα, Τετάρτη 10 Απριλίου, το απόγευμα για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις δια ζώσης του Δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, θα λάβουν χώρα σήμερα, Τετάρτη 10 Απριλίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 θα είναι Ειδική Συνεδρίαση με ένα θέμα ημερήσιας διάταξης: “Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Β΄ εξαμήνου έτους 2023“.


Ακολουθεί στις 20:00 η Τακτική συνεδρίαση με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις:

Καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 10.04.2024 και ώρα 19:30 στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

 1. Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Β΄ εξαμήνου έτους 2023 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 10.04.2024 και ώρα 20:00 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010) για τη διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 2. Τροποποίηση της 8/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών της Τουριστικής Ιαματικής επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε)» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 5. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Νέα Περιοδική Πεζοδρόμηση Παραλιακής οδού και λοιπών οδών κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης έτους 2024 (Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)
 7. Αίτημα των Α.Μ (υπ’ αριθ. 34852/05.10.2023) & Π.Κ. (20868/16.06.2023) & Τεχνικής Υπηρεσίας για νέες θέσεις στάθμευσης δίκυκλων στο κέντρο της πόλης (Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)
 8. Χορήγηση παράτασης ισχύος της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου: «Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
 9. Έγκριση 2 ης παράτασης του έργου «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς – Υποέργο 2 : Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
 10. Ορισμός νέου Διαχειριστή τοπικών χρηστών στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)
 11. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών για το έτος 2024 με ίδια μέσα του Δήμου (Εισηγ. κ. Κουματζίδου Ν.)
 12. Ορισμός επιτροπής μελών εκτίμησης ιδιοκτησίας και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81 (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 13. Ορισμός υπολόγων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Αλεξανδρούπολης (πλην ΤτΕ) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 14. Έγκριση Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Χώρου για την κάλυψη αναγκών στέγασης και λειτουργίας στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ –ΣΥΔΝΕ» για τέσσερα και μισό (4,5) έτη (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
 15. Έγκριση Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Μαΐστρου σε Συλόγους του συνοικισμού Μαΐστρου (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
 16. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, έκταση 15τμ στη ΔΕΔΔΗΕ για εγκατάσταση υπαιτίου υποσταθμού εδάφους συνεπτυγμένου τύπου (συμπαγής) (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
 17. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου (ΚΕΠ ΧΗΛΗΣ) που βρίσκεται στη Χηλή Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
 18. Ορισμός μελών επιτροπών για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο με τη διαδικασία προκήρυξης για το έτος 2024 (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
 19. Αίτημα διάθεσης χώρου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 10 Απριλίου, 2024 11:02

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV