Διπλή συνεδρίαση, Τακτική και Λογοδοσίας, για το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 24 Απριλίου, 2024 10:08
Swiss Approval

Διπλή συνεδρίαση, Τακτική και Λογοδοσίας, για το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Διπλή συνεδρίαση την Πέμπτη 25 Απριλίου για το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου με μία τακτική και μία ειδική συνεδρίαση

Σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις του προέδρου του Συμβουλίου, Πέμπτη και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί η 13η τακτική συνεδρίαση με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Στην συνέχεια. στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου με 8 θέματα – ερωτήσεις.

Και οι δυο συνεδριάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Swiss Approval

Αναλυτικά οι προσκλήσεις:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023. Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης  η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α       ΘΕΜΑΤΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1«Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου»κ. Τσιμπανλιώτης
2«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2024»κ. Τσιμπανλιώτης
3 «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Διδυμοτείχου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020»κ. Δήμαρχος
4«Τροποποίηση της αριθ. 11/2024 Α.Δ.Σ. «Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Διδυμοτείχου στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου (Ε.Ε.Α.Β.Ε.) Α.Ε.»κ. Δήμαρχος
5«Συνηγόρηση για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινόχρηστης έκτασης από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ορεστιάδας στον Καμπούρ Εμπρά του Αμέτ για σταυλικές εγκαταστάσεις.»   κ. Τσιμπανλιώτης  
6«Έγκριση της  Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Π/ΣΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2023, του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης Δήμου Διδ/χου.»κ. Ουζουνίδου
7«Παραχώρηση κατά χρήση στην Εφορία Αρχαιοτήτων Έβρου , αποθηκευτικού χώρου στους Ψαθάδες Διδυμοτείχου, ιδιοκτησίας του Δήμου Διδυμοτείχου»    κ. Τσιμπανλιώτης

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

  Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010 ως προστέθηκε με το άρθρο7 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06-10-2023) η οποία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της υπ’ αριθ. 3093/15-04-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 δια ζώσης και ώρα 20:00 μ.μ., είναι τα ακόλουθα  

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α       ΘΕΜΑΤΑ
1 Διευκρινήσεις επί του κτιρίου Τζίβρε (Δερμεντζόγλου Χρήστος)
2Γιατί δύο εξωτερικοί συνεργάτες της ΔΕΥΑΔ , χρησιμοποιούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, τα οποία σταθμεύουν σε ιδιωτικούς χώρους των ιδίων; (Τοκαμάνης Χρήστος)
3Για ποιο λόγο δεν δημοσιεύονται  οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην υπηρεσία ( Γ.Ε.ΜΗ.) ; Παρακαλώ,  για την ενημέρωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας; (Τσιμπανλιώτης Οδυσσέας) 
4 Ενημέρωση για εργασίες γηπέδου. Πότε ξεκίνησε το έργο και πότε θα διεκπεραιωθεί; Θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο που ξεκινά το σχολικό έτος ; (Γκογκάκης Αθανάσιος)  
5 Τι γίνεται με τη στέγαση της ψυχολογίας; Αν υπάρχει πιθανός κίνδυνος να μην είναι έτοιμη η παραχώρηση του Δημαρχείου τον Σεπτέμβρη, με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ; Επιπλέον, πού υπάρχει πρόβλεψη για λέσχη και γραμματεία; Επίσης, γιατί δεν διεκδικούμε και τη σχολή κτηνιατρικής ,όπως κάνουν αντίστοιχες πόλεις του νομού μας; (Ζαφειροπούλου Χρύσα)  
6 Για ποιον λόγο υπήρχε απουσία εκπροσώπησης του Δήμου μας ,στη σύσκεψη με τον κ. Δένδια (Τερτσούδη Βέρα)
7Τι γίνεται με τις μελέτες ,οι οποίες αφορούν την επιτροπή ανασυγκρότησης του Έβρου; (Καρασμανάκης Ζήσης)
8Τι γίνεται με την αγροτική οδοποιία σε όλα τα χωριά; Οι 300,000 χιλιάδες ευρώ επαρκούν για όλα τα χωριά; (Μελετούδης Γεώργιος)

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 24 Απριλίου, 2024 10:08

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV