Διπλή συνεδρίαση σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 15 Μαΐου, 2023 11:41

Διπλή συνεδρίαση σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Διπλή συνεδρίαση σήμερα, Δευτέρα 15 Μάϊου για το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου με μία τακτική και μία έκτακτη συνεδρίαση

Σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις του προέδρου του Συμβουλίου, σήμερα, Δευτέρα και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί η 13η τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί μεικτά, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.

Στην συνέχεια και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη συνεδρίαση με ένα θέμα, τον καθορισμό τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς, συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης για την προεκλογική προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο.


Αναλυτικά οι προσκλήσεις:

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 15-05-2023

14η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15-5-23

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 και την υπ΄ άριθ. 8481/2022 Απόφαση ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 674/15-02-2022 τ. Β΄), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η  Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 μ.μ., για το θέμα της ημερήσιας διάταξης  που έχει ανάγκη συζήτησης για λήψη σχετικής απόφασης λόγω των εκλογών της 21ης  Μαΐου 2023.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης  Μαΐου 2023.   κ. Δήμαρχος

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 15 Μαΐου, 2023 11:41

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV