Διπλή “καυτή” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 27 Ιανουαρίου, 2023 19:48

Διπλή “καυτή” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη

Σε διπλή συνεδρίαση καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους Ορεστιάδας ο Πρόεδρος Χρήστος Ορμανλίδης την ερχόμενη Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023. Ο… ημίωρος απολογισμός πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής αρχικά στην ειδική συνεδρίαση στις 19:30 με τις αντισυνταγματικές – κατά το ΣτΕ – αποφάσεις της, αλλά και σχεδόν το σύνολο των θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης στις 20:00, προβλέπεται να πυροδοτήσουν το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των παρατάξεων. Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

————-


Η Πρόσκληση για την ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση:

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, στις 31.01.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.-Απολογισμός Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου του έτους 2022

————–

Η Πρόσκληση για την ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 31.01.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Balkan Cities network Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
2.-Σύσταση Δημοτικού Συμβούλιου Νέων Ορεστιάδας Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης.
3.-Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
4.-Ορισμός του ύψους της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) για το έτος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
5.-Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
6.-Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
7.-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με την εκ νέου ψήφιση του Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του οικονομικού έτους 2023 Εισηγητής: ο Πρόεδρος του ΚΚΠΑΑΔΟ Ιωάννης Παπαϊωάννου
8.-Έγκριση καταστροφής αρχείου του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Αυτ. Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού για το 2021- 2022 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης
9.-Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
10.-Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
11.-Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
12.-Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
13.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
14.-Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης ματαίωσης διάλυσης σύμβασης για το έργο: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 27 Ιανουαρίου, 2023 19:48

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV