ΑΣΕΠ: Θέση βρεφονηπιοκόμου στον Δήμο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 4 Νοεμβρίου, 2022 10:15

ΑΣΕΠ: Θέση βρεφονηπιοκόμου στον Δήμο Ορεστιάδας

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ανακοίνωσε το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.»

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως 31- 8-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθεί άτομο Τεχνολογικής εκπαίδευσης ειδικότητας βρεφονηπιοκόμου.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», Εθνομαρτύρων 98, τ.κ. 68200, Ορεστιάδα, υπόψη κ. Μούσμουλα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 25520 4261).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022 ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.».ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 4-11-2022 ΕΩΣ 14-11-2022

Αναλυτικά την ανακοίνωση και το έντυπο αίτησης βρείτε τα ΕΔΩ


Συντάκτης Νewsroom 4 Νοεμβρίου, 2022 10:15

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV