Το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αναβαθμίζεται με νέο έργο 14.000.000 ευρώ

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 4 Δεκεμβρίου, 2023 10:31

Το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αναβαθμίζεται με νέο έργο 14.000.000 ευρώ

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο έργο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ύψους 14.000.000 ευρώ

Σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το μεγάλο έργο “Αναβάθμιση – Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός του Π. Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης” ύψους 14.000.000 ευρώ, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση του Νοσοκομείου μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Αναθέτουσα αρχή, είναι η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.


Το κόστος με ΦΠΑ, είναι 14.112.763,21 ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 11.381.260,65 ευρώ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 3η Ιανουαρίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν είναι προγραμματισμένη για τις 4 Ιανουαρίου 2024.

Η διάρκεια του έργου, έχει εκτιμηθεί σε 21 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Αντικείμενο του έργου, είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των έργων που απαιτούνται για την αναβάθμιση, αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του ΤΕΠ, ακολουθώντας τις ισχύουσες προδιαγραφές και την πρότυπη μελέτη Τ.Ε.Π. του Υπουργείου Υγείας, καθώς και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών (βαψίματα, πατώματα ,Η/Μ περιβάλλοντος χώρου κλπ), του Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης, με στόχο την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 4 Δεκεμβρίου, 2023 10:31

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV