Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα

Συντάκτης Νewsroom 25 Νοεμβρίου, 2023 15:18

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα

>>Δελτίο Τύπου

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τη Δευτέρα 27.11.2023 και ώρα 14:30 στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


  1. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
  2. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Σ.Γ. του Χ. (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
  3. Καθεστώς λειτουργίας οδού ήπιας κυκλοφορίας «Δικαστηρίων»(Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
  4. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)

Λόγοι εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων:

-Το θέμα 1 συζητείται, εκτάκτως, διότι, πρέπει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023 να συνάδουν οι τίτλοι και τα ποσά με την αντίστοιχη αναφορά επί του θέματος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023.

-Το θέμα 2 συζητείται, εκτάκτως, λόγω κωλύματος του ενδιαφερόμενου στη φορολογική ενημερότητα. 

-Το θέμα 3 συζητείται, εκτάκτως, λόγω χρονικών περιορισμών, προκειμένου να ολοκληρωθούν, έγκαιρα, οι απαιτούμενες διαδικασίες.

-Το θέμα 4 συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να ξεκινήσουν, το συντομότερο δυνατό, οι διαδικασίες τακτοποίησης και νομιμοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη και το έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης, ως προς την επικινδυνότητα των κτισμάτων.


Συντάκτης Νewsroom 25 Νοεμβρίου, 2023 15:18

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV