Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Σχέδια βελτίωσης και πορεία ισοζυγίου

Συντάκτης Νewsroom 25 Φεβρουαρίου, 2011 10:42

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, ανακοίνωσε  χθες, αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος που αφορά τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» Σχέδια Βελτίωσης _Μέτρο 121,  από 285 εκατ. ευρώ σε 500 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε στοχευμένες δράσεις σε όλους τους τομείς της αγροτικής οικονομίας και ξεχωριστά σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.


Αυξάνεται  το ύψος της προκαταβολής του ποσού με την οριστική ένταξη του έργου και από 20% που ήταν γίνεται 50%. Για αυτούς  που κάνουν Σχέδια Βελτίωσης μέχρι 50.000 ευρώ, αφαιρείται η προϋπόθεση της μελέτης. Επίσης, η αύξηση των πιστώσεων συνοδεύεται από βελτιώσεις στη βαθμολογία με σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων, σε 20 έως 30 βαθμούς ανά περίπτωση και καταργείται η βάση για τις περιφέρειες νησιωτικής Ελλάδας (Βόρειο Αιγαίο- Νότιο Αιγαίο –Ιόνια).

Ο Υπουργός, αναφέρθηκε ακόμη στην πορεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για τα αγροτικά προϊόντα, όπου το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων κατά το εντεκάμηνο (πλην Δεκεμβρίου) μειώθηκε κατά 20% σε σχέση με το 2009. Αυτό δείχνει αύξηση των εξαγωγών ύψους 4,2%, μείωση των εισαγωγών ύψους 4,7%. «Είναι μια θετική εξέλιξη, ο στόχος μας είναι εάν μπορέσουμε μέσα στο 2011 το έλλειμμα να μειωθεί κάτω από το 1 δις».

 

Αναλυτικά:

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Αναμόρφωση Προκήρυξης

Α.

Οικονομικά Στοιχεία

1ο

Αύξηση διαθέσιμων πιστώσεων

από 285 εκ € σε 500 εκ €

2ο

Κλαδική Κατανομή

75   εκ €  για νέους γεωργούς (από 50 εκ €)

270 εκ €  για γεωργούς και κτηνοτρόφους (από 100 εκ €)

135 εκ €  για καπνοπαραγωγικές περιοχές

20   εκ €  για αγελαδοτρόφους

3ο

Περιφερειακή Κατανομή των 270 εκ.

Κάθε Περιφέρεια διαθέτει συγκεκριμένους πόρους

30 εκ € Ανατολική Μακεδονία – Θράκη                           20 εκ € Δυτική Ελλάδα

40 εκ € Κεντρική Μακεδονία                                             10 εκ € Αττική

20 εκ € Δυτική Μακεδονία                                                  30 εκ € Κρήτη

20 εκ € Ήπειρος                                                                   10 εκ € Νότιο Αιγαίο

30 εκ € Θεσσαλία                                                                 10 εκ € Βόρειο Αιγαίο

20 εκ € Στερεά Ελλάδα                                                       10εκ € Ιόνια Νησιά

20 εκ € Πελοπόννησος

4ο

Για σχέδια μέχρι 50 χιλ. €

χωρίς κόστος μελέτης

5ο

Προκαταβολή το 50% του ποσού

με την οριστική ένταξη του έργου

Β.

Στόχοι

6ο

Προτεραιότητες

≡  αύξηση της παραγωγής

≡  συνδυαστικές οικονομικές δραστηριότητες

≡  ενίσχυση τυποποίησης

≡  έμφαση σε προϊόντα που χρήζουν μεταποίησης

≡  σύνδεση με το «καλάθι της Περιφέρειας»

7ο

Δράσεις που ενισχύονται

≡   θερμοκήπια

υδροπονικά υψηλής τεχνολογίας, εξοικονόμησης νερού,

μεγάλων αποδόσεων, ειδικών καλλιεργειών (πχ φράουλα-

καρπούζι-πεπόνι-κολοκύθι-φασολάκι)

≡  κτηνοτροφία

≡  οπωροκηπευτικά «4 εποχών» (πχ πορτοκάλι-ροδάκινο)

≡  εξαγωγικές καλλιέργειες (πχ σαλιγκάρι-μανιτάρι)

8ο

Νέες εντάξεις

≡  θερμοκήπια προϋπολογισμού μέχρι 500χιλ. €

≡  ελιά κλασικής φύτευσης

≡  νέες ποικιλίες ροδακινιάς

Γ.

Βελτίωση βαθμολογίας

9ο

Η αύξηση των πιστώσεων συνοδεύεται από βελτιώσεις στη βαθμολογία με σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων

≡  νέοι γεωργοί

20 μόρια – φυτική παραγωγή

25 μόρια – ζωϊκή παραγωγή

≡  λοιποί γεωργοί

25 μόρια – φυτική παραγωγή

30 μόρια – ζωϊκή παραγωγή

≡  κατάργηση της βάσης

για τις περιφέρειες νησιωτικής Ελλάδας (Βόρ. Αιγαίο-Νότιο

Αιγαίο-Ιόνια)

≡  κατάργηση της επιμέρους βάσης των 15 μορίων

≡  βελτιώσεις κριτηρίων βαθμολόγησης (πχ πρόβλεψη βαθμολογίας

για νέους γεωργούς του 2006, αύξηση πριμοδότησης «πρώην»

και «νυν» καπνοπαραγωγών, πυρόπληκτες περιοχές)

Δ.

Αναδιατύπωση αποφάσεων

10ο

Τα παρακάτω είναι ήδη έτοιμα ή ετοιμάζονται εντός της εβδομάδας

≡  της ΚΥΑ σχετικά με τις αμοιβές μελετητών

≡  της προκήρυξης όσον αφορά την κατανομή στις περιφέρειες και

τις κατηγορίες παραγωγών

≡  της απόφασης για τις δράσεις των Ομάδων Παραγωγών ώστε τα

θερμοκήπια να φθάσουν στον προϋπολογισμό των 500.000€

≡  της απόφασης για την ένταξη νέων ποικιλιών ροδακινιάς και την

ένταξη της ελιάς κλασικής φύτευσης στις επιλέξιμες καλλιέργειες

≡  της απόφασης για τη βαθμολογία των σχεδίων

≡  τη διαμόρφωση απλοποιημένων εντύπων αίτησης για τους

παραγωγούς με σχέδια προϋπολογισμού μέχρι 50.000€

ΘΕΤΙΚΗ  Η  ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ 20%  ΤΟ  2010 ΤΟΥ  ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων κατά το εντεκάμηνο (πλην Δεκεμβρίου) του 2010 μειώθηκε κατά 20%  σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009

Πιο συγκεκριμένα:

2009 2010

Εισαγωγές:   5.972.202.517 Ε                      5.689.489.992 E

Εξαγωγές:     3.769.970.475 Ε                      3.927.612.396 E

Έλλειμμα:   – 2.202.232.042 Ε                   – 1.761.877.596 E

Μείωση  Ελλείμματος     20%

Μείωση   Εισαγωγών       4,7%

Αύξηση   Εξαγωγών        4,2%

Πηγή: ΥΠΑΑΤ


Συντάκτης Νewsroom 25 Φεβρουαρίου, 2011 10:42

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV