Ταμειακές μηχανές: Τέλος χρόνου για την υποχρεωτική σύνδεσή τους με το Taxis

Συντάκτης Νewsroom 1 Σεπτεμβρίου, 2021 09:03

Ταμειακές μηχανές: Τέλος χρόνου για την υποχρεωτική σύνδεσή τους με το Taxis

Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική ψηφιακή διαβίβαση παραστατικών των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα «myDATA», καθώς και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η 1η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως η πρώτη μέρα της σταδιακής μετάβασης στην εποχή των ταμειακών μηχανών νέων τύπου. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι από σήμερα θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν περίπου 500.000 ταμειακές μηχανές παλαιού τύπου, με τις νέες «έξυπνες» ταμειακές οι οποίες θα συνδέονται online με το Taxis, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ «my DATA». Με το νέο σύστημα στόχος είναι τα δεδομένα των στοιχείων λιανικής πώλησης να μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά.


Ειδικότερα από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2021 οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς υποχρεούνται:

  • να προχωρήσουν στην απόσυρση των παλαιών ταμειακών μηχανών και όποιων άλλων παλαιών μηχανημάτων που δεν έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης και αντικατάσταση με νέας τεχνολογίας
  • να αναβαθμίσουν όσες μηχανές δεν δεν εκτυπώνουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,
  • να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική διασύνδεση, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. 

Το χρονοδιάγραμμα 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης – αναβάθμισης που καθόρισαν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ για τις ταμειακές μηχανές. Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται και από το εάν οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί ή όχι από την πανδημία. Συγκεκριμένα:

1. Έως τις 31 Αυγούστου επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ ήταν υποχρεωμένες να αποσύρουν από τη χρήση αυτών των τύπων Φ.Η.Μ.

2. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 ευρώ, να αποσύρουν από τη χρήση αυτών των τύπων Φ.Η.Μ.

3. Έως τις 31 Οκτωβρίου, υποχρεωτικά όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποσύρουν τις παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές

Οι επιχειρήσεις που δεν θα αντικαταστήσουν τις ταμειακές μηχανές με νέου τύπου θα βρεθούν αντιμέτωπες με τα πρόστιμα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4174/2013. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν στο 15% των εσόδων της επιχείρησης για κάθε έτος, όπου διαπιστώνεται παράβαση, με ελάχιστο ποσό ανά έτος τα 10.000 ευρώ για απλογραφικά και 30.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία. Μάλιστα, εάν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση τα τρία τελευταία χρόνια, το πρόστιμο είναι κατ΄ ελάχιστον 30.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα για τα απλογραφικά και τα διπλογραφικά βιβλία.


Συντάκτης Νewsroom 1 Σεπτεμβρίου, 2021 09:03

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV