ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Συντάκτης news 20 Ιουλίου, 2010 07:35

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  95 του N. 3463/06, στις 23-07-2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης


 

 

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

 

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

 

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  οικ. έτους 2010.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2010.

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Δήμητρα – Αριάδνη

Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης μετοχών από το Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) εργατών καθαριότητας για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και ενός (1) εργάτη καθαριότητας για τα Δημοτικά Σφαγεία,  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών  (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003).»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ουρουμίδης Αντώνιος

Μείωση Δημοτικών τελών κατά 50% για Δημότες Ορεστιάδας εγγεγραμμένους στον Σύλλογο Πολυτέκνων.

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα

Καθορισμός Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων βάση της υπ’ αρίθμ.  226/2007  απόφασης Δ.Σ. (κυκλοφοριακές παρεμβάσεις – ώρες λειτουργίας πεζοδρόμων), του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων και τσιμεντοστρώσεις στην Ορεστιάδα  συνολικού προϋπολογισμού 144.708,00 € με Φ.Π.Α.»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις στην Ορεστιάδα,  συνολικού προϋπολογισμού 280.268,00 € με Φ.Π.Α.»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

10.

Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς στην Κλεισσώ Ορεστιάδας, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

11.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 15/2010 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόης Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 173.397,07 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

12.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 3/2010 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο : «Τσιμεντοστρώσεις και κράσπεδα στη Λεπτή και Θούριο», συνολικού προϋπολογισμού 89.972,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

13.

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή εσωτερικού οδικού δικτύου και κατασκευή αγωγού όμβριων στον οικισμό ΟΕΚ ΙΙ στον Πύργο Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

14.

Έγκριση Πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τοπικού διαμερίσματος Νεοχωρίου με οικισμό Παταγής στο Δήμο Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

15.

Επανέγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. 340/2009 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

16.

Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου :« Αμμοχαλικοληψία – χωματοληψία από ιδιωτική έκταση σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας» στον  Ν. Έβρου, από την ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

17.

Επιβολή προστίμου παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα

18.

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου : «Αποκατάσταση πεζοδρομίων στην Ανατολική πλευρά της πόλης»

19.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου : «Αποκατάσταση χώρου Λεβητοστασίου 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

20.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου : «Έργα υποδομής στην είσοδο και έξοδο της πόλης της Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

21.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου : «Έργα Υποδομής στην περιοχή επέκτασης στην Οινόη»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

22.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις και έργα υποδομής σε Ορεστιάδα – Πύργο – Λεπτή»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

23.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Αναστήλωση Μεταβυζαντινής Εκκλησίας Παταγής και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

24.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη της Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

25.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Προσθήκη Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

26.

Αίτημα για παραχώρηση ΚΧ με σκοπό την κατασκευή σκαλοπατιών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

27.

Έγκριση αποζημιώσεων λόγω έργων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

28.

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παιδικοί -Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ορεστιάδας» οικ. έτους 2010.

Εισηγητής η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κεραμιτσή Στέλλα

29.

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ορεστιάδας έτους 2010

Εισηγητής ο Πρόεδρος Κ.Α.Π.Η. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

30.

Έγκριση δαπανών για την επέκταση και βελτίωση του εξωτερικού δικτύου φωτισμού.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

31.

Επαναδιαπραγμάτευση μισθώματος κτιρίου ιδιοκτησίας Δήμου Ορεστιάδας στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα

32.

Ορισμός τακτικού μέλους και αναπληρωματικού για την επιλεξιμότητα των τελικών αποδεκτών και για την παραλαβή της δωρεάν διανομής μακαρονιών, τυριού-φέτας και ρυζιού στους απόρους της χώρας για το έτος 2010.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στεφανάτος Κυριάκος

33.

Παραχώρηση κεντρικής πλατείας στον Α. Ο. Ορεστιάδας την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για την διεξαγωγή τουρνουά Beach Volley

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

34.

Έγκριση οργάνωσης Επιστημονικής Διημερίδας στην Ορεστιάδα με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2010 στην Ορεστιάδα.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

35.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 8 στρ. (Ξηρικών) στο Δ.Δ. Νεοχωρίου.

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Δήμητρα – Αριάδνη

36.

Οικονομική ενίσχυση σε δημότες βάσει του άρθρου 202 Ν.3463/2006

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Δήμητρα – Αριάδνη

37.

Επιχορήγηση του Προσφυγικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Θουρίου «Το Ελευθεροχώρι».

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Δήμητρα – Αριάδνη

38.

Συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Δήμητρα – Αριάδνη

39.

Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Νεολαίας Ν. Ορεστιάδας «ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ».

Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Δήμητρα – Αριάδνη

40.

Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Αριάδνη- Δήμητρα

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Στεφανάτος Κυριάκος


Συντάκτης news 20 Ιουλίου, 2010 07:35

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV