Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου στις 28 Φεβρουαρίου

Συντάκτης Νewsroom 25 Φεβρουαρίου, 2011 10:27

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010   σε  Τακτική Συνεδρίαση , η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η  Φεβρουαρίου  2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  7.00 μ.μ. , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:


  • Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο
  • Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο
  • Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α      Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

1

Επιλογή Συμπαραστάση του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/2010)

Δήμαρχος

2

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)

Πρόεδρος

3

Έγκριση σχεδίου κανονισμού διαβούλευσης

Γκουγκούδη

4

Έγκριση χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Διδυμοτείχου

Γκουγκούδη

5

Αποδοχή και απόδοση επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων

Βαργιαμίδου

6

Επί αιτήματος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου  για οικονομική ενίσχυση επίσκεψης μαθητών στη Βουλή

Βαργιαμίδου

7

Επί εγγράφου Διεθνούς Συμβουλίου Χορού (Τμήμα Διδ/χου) για οικονομική ενίσχυση 31ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Χορού

Μανάκα

8

Έγκριση της αριθμ 9/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Διδυμοτείχου

Πρόεδρος

9

Έγκριση της αριθμ. 10/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Διδυμοτείχου

Πρόεδρος

10

Γνωμοδότηση για την ίδρυση ενορίας στην βόρεια πλευρά της πόλης , με λατρευτικό κέντρο τον Ι.Α. Αγίου Ιωάννου Βατάτζη

Γουρίδης

11

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας αντλίας τιμονιού για το ΜΕ 49810 γκρέϊντερ»

Γουρίδης

12

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας ζωοτροφών»

Γουρίδης

13

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Δήμου Διδυμοτείχου»

Γουρίδης

14

Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμών & επιχειρήσεων επεξεργασίας Ζωϊκών Προϊόντων

Γκιρτζιμανάκης

15

Κατάργηση Σχολικών Επιτροπών και συγχώνευση τους σε δύο Νομικά Πρόσωπα  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Γκιρτζιμανάκης

16

Λύση και εκκαθάριση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Διδυμοτείχου και Δήμου Μεταξάδων

Γκιρτζιμανάκης

17

Συγχώνευση ΝΠΔΔ  και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 103  παράγρ.4

Γκιρτζιμανάκης

18

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ

Δήμαρχος

19

Συγχώνευση ΝΠΔΔ  και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 103  παράγρ.4

Γκιρτζιμανάκης

20

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ

Δήμαρχος

21

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Διδυμοτείχου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Διδυμοτείχου Α.Ε.

Δήμαρχος

22

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου Δήμου Διδυμοτείχου

Δήμαρχος

23

Oρισμός μελών Αδελφάτου Οργανισμού Ηλεκτροφωτισμού και Αλευρομύλων

Δήμαρχος

24

Επί αιτήσεως του Ελληνικού Συνδέσμου Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών (Παράρτημα Διδυμοτείχου) για διάθεση χώρων

Γκουγκούδη

25

Άρση κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και παροπλισμένων οχημάτων

Τσιαγκανάς

26

Επί αιτήσεων δημοτών

Πρόεδρος


Συντάκτης Νewsroom 25 Φεβρουαρίου, 2011 10:27

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV