Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 7 Μαΐου, 2024 08:02

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδυμοτείχου.

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 3 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 και  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023. Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  σετακτική συνεδρίαση δια ζώσης  η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α       ΘΕΜΑΤΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1Αποδοχή και κατανομή Β΄ τακτικής δόσης από τους ΚΑΠ έτους 2024 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδωνκ. Θεοδοσίου
2 «Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου Εργοταξιακής εξυπηρέτησης»   κ. Ζαρκάδης
3 «Έγκριση – Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης οικισμού Διδυμοτείχου»κ. Ζαρκάδης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 7 Μαΐου, 2024 08:02

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV