Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 27 Οκτωβρίου, 2020 08:17

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 27.10.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
style="text-decoration: underline;">Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.   Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς σε συμβούλιο σχετικά με την από 25.11.2019 αγωγή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Αγωγή 69/26.11.2019) που άσκησε κατά του Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.   Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

Συντάκτης Νewsroom 27 Οκτωβρίου, 2020 08:17

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV