Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 27 Οκτωβρίου, 2020 08:17

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 27.10.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.   Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς σε συμβούλιο σχετικά με την από 25.11.2019 αγωγή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Αγωγή 69/26.11.2019) που άσκησε κατά του Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.   Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

Συντάκτης Νewsroom 27 Οκτωβρίου, 2020 08:17

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV