Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2011 12:57
Swiss Approval

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Ορεστιάδας


Κληρώθηκαν σήμερα τα ονόματα των δημοτών, που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ορεστιάδας.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στις 10.00 παρουσία της Τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων, κ. Οδυσσέα Μητολίδη, κ.  Ιωάννη Χρήστου και κ. Χρυσούλας Τσορμπατζούδη στο δημαρχείο.


Να σημειωθεί, ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Ορεστιάδας θα αποτελείται από 27 συνολικά μέλη εκ των οποίων τα 9 θα είναι δημότες. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από την αναλογία 1:3. Έτσι το ένα τρίτο της Επιτροπής θα αποτελείται από δημότες και τα δύο τρίτα από εκπροσώπους τοπικών φορέων, όπως ενώσεων, συλλόγων και επιστημόνων.

Από την πλευρά των δημοτών οι αιτήσεις για συμμετοχή στην Επιτροπή κατόπιν δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του δήμου ανήλθαν στις 29.

Να σημειωθεί, ότι έργο της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι, να γνωμοδοτεί για αναπτυξιακά προγράμματα, για τις δράσεις του δήμου και για άλλα τοπικά προβλήματα, ενώ η διαβούλευση μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Ακολουθούν τα ονόματα των δημοτών, που κληρώθηκαν:

  • Χριστόδουλος Παπαδόπουλος του Αθαν.
  • Δημήτριος Δημητριάδης του Στ.
  • Άννα Σταθουράκη του Γεωργίου
  • Αθανάσιος Δαλγούδης του Πασχάλη
  • Θεόδωρος Μόρφης του Κων/νου
  • Ιωάννης Τομαδάκης του Γεωργ.
  • Ελένη Βαρσαμίδου του Αθαν.
  • Ευστράτιος Καστρινός του Γεωργ.
  • Κατουκίδης Αθανάσιος του Δημ.


Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2011 12:57

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV