Στις 28 Φεβρουαρίου η επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom 25 Φεβρουαρίου, 2011 10:33

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  28/2/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:


 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Αδελφοποίηση – Συνάντηση  πολιτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ελλάδας και του Δήμου Σοσνόβνυι Μπορ (Ρωσική Ομοσπονδία). (εισηγ.  Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).
 3. Ορισμός μελών Δ.Σ., στην επιτροπή για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή. (εισηγ.  Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Θεόδωρος Αγγλιάς).
 4. Ορισμός Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπής Παιδείας σύμφωνα με τον Ν. 1566/85. (εισηγ. Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Θεόδωρος Αγγλιάς).
 5. Ορισμός μελών επιτροπής για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης)
 6. Έγκριση Σχεδίου Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τις επωνυμίες «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (ΔΕΤΑ Α.Ε.)» και «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Τ.Ε.Α. Α.Ε.)». (εισηγ. κ. Παπατζελίδης, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
 7. Έγκριση σχεδίου καταστατικού  της ως άνω συγχώνευσης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
 8. Ορισμός εκπροσώπων των δύο ανωνύμων εταιριών για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης. (εισηγ. Δήμαροχς, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).
 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της νέας ανώνυμης εταιρίας. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).
 10. Ορισμός εκπροσώπων μοναδικού μετόχου Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).
 11. Ορισμός τακτικών και έκτακτων ελεγκτών της νέας ανώνυμης εταιρίας. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).
 12. Έγκριση συμφωνίας με Ο.Λ.Α. για ανάπλαση παραλίας και Λαϊκή Αγορά. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).
 13. Έγκριση για δημιουργία ΒΙΟΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).
 14. Έγκριση χορήγηση παράτασης για την  «Προμήθεια Πινακίδων σήμανσης». (εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος).
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών, κ. Ξανθόπουλος).
 16. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών, κ. Ξανθόπουλος).
 17. Κατανομή για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Α΄ κατανομή 2011. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών, κ. Ξανθόπουλος).
 18. Συναίνεση ή μη για εγκατάσταση προχείρου ποιμνιοστασίου σε δασικού χαρακτήρα έκταση στον οικισμό Κομάρων. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).
 19. Επιστροφή ΕΙΧ Αυτοκινήτου. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών, κ. Ξανθόπουλος).
 20. Συναίνεση περί απευθείας παραχώρησης κοινόχρηστων εκτάσεων στο ΤΕΘΑ για τη δημιουργία πεδίου ασκήσεων – βολής. (εισηγ. Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Θεόδωρος Αγγλιάς).
 21. Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 460Β. (εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Διονύσης).
 22. Διάλυση σύμβασης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Έρευνα αρχιτεκτονικής τοπίου στον πλατανότοπο – ρέμα Μαΐστρου». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 23. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Αισύμης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 24. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην Νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 25. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αγνάντιας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάβαση οδού Παναγάθου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Άβαντα». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατειών στις εργατικές κατοικίες έναντι Ε.Ο.Τ.». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης φωτισμού-πλακοστρώσεις της οδού Καρτάλη έμπροσθεν της Υ.Ε.Β.». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου περίφραξης και διαμόρφωσης χώρου στα νεκροταφεία Δικέλλων». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων κοινοχρήστων χώρων». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ΚΤΕΟ». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία των νεκροταφείων Άβαντα». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ποτίστρας Ατάρνης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων λυόμενων οικίσκων στο Νηπιαγωγείο Παλαγίας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Β΄ Νεκροταφείων». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)

 

 


Συντάκτης Νewsroom 25 Φεβρουαρίου, 2011 10:33

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV