Στη 10η Επιστημονική Επιτροπή “Commons” συμμετείχε η Π.Α.Μ.-Θ.

Συντάκτης Νewsroom 22 Ιουνίου, 2011 08:03


Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε, από 14/06 έως 17/06/ 2011, η 10η Επιστημονική Επιτροπή του Έργου Commons (Common Lands For Sustainable management) που πραγματοποιήθηκε στην Sundsvall/Ostersund της Σουηδίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC και έχει ως στόχο:


την βελτίωση των τοπικών πολιτικών και στρατηγικών και την ανταλλαγή εμπειρίας για περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζουν υποβάθμιση, εξαιτίας της αλλαγής χρήσης και της εγκατάλειψης παραδοσιακών πρακτικών. Το έργο COMMONS, προτίθεται να επαναξιολογήσει την αξία των ακαλλιέργητων κοινών εκτάσεων- που ονομάζονται δασικές εκτάσεις  ώστε να ξεχωρίζουν από τις αγροτικές εκτάσεις- και να προωθήσει τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την αξιοποίηση των φυσικών προϊόντων, με στόχο τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και τη μείωση του φαινομένου της ερημοποίησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν  εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητικών ιδρυμάτων από  χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ρουμανία), ενώ τον Έλληνα Εταίρο εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ενότητας Ξάνθης κ. Καραλίδης Φώτιος και η κ. Δουμπά Παρασκευή, διαχειρίστρια του έργου – υπάλληλος της ΠΑΜ-Θ.

Αναλυτικά η ατζέντα περιλάμβανε επιτόπιες επισκέψεις σε αστικά, ημιαστικά και  περιφερειακά σημεία της περιοχής μελέτης του Σουηδού Εταίρου που στο συγκεκριμένο έργο είναι η Διεύθυνση Δασών της Σουηδίας.

Η Σουηδική Δασική Υπηρεσία είναι η αρχή των εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης για τα δάση και την δασική πολιτική. Προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα δάση της χώρας διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφέρουν άφθονη και βιώσιμη συγκομιδή, ενώ την ίδια στιγμή ακούν πολιτικές για την διατήρηση και την προστασία της βιοποικιλότητας. 

Συζητήθηκε ανά δράση η πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και η εξειδικευμένη στοχοθεσία του τεχνικού μέρους. Η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών μελέτης και η δυνατότητα μεταφοράς και υιοθέτησης των καλών πρακτικών σε όλους τους εταίρους.

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 


Συντάκτης Νewsroom 22 Ιουνίου, 2011 08:03

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV