Παράταση για την άδεια γονέα λόγω νόσησης τέκνου από κορονοϊό, τι ισχύει

Συντάκτης Νewsroom 17 Απριλίου, 2022 13:04

Παράταση για την άδεια γονέα λόγω νόσησης τέκνου από κορονοϊό, τι ισχύει

Παρατείνεται η ισχύς της άδειας στους εργαζόμενους γονείς λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορονοϊό COVID -19, έως 30.05.2022.

Οι εργαζόμενοι γονείς στο ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης των παιδιών τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως τη Γ’ Γυμνασίου, καθώς και παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως 5 εργάσιμων ημερών.


Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους που χορηγείται, για τις 4 πρώτες ημέρες απουσίας. Για την 5η ημέρα απουσίας μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λαμβάνουν για τις 3 πρώτες ημέρες το 50% των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, και για την 4η ημέρα λαμβάνουν το 100% των αποδοχών τους από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Η ανωτέρω επιδότηση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.


Συντάκτης Νewsroom 17 Απριλίου, 2022 13:04

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV