Ξεκινά η υποβολή προτάσεων για τις υποδομές υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συντάκτης Νewsroom 19 Απριλίου, 2011 09:30

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης κ. Θύμιος Σώκος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» για τον κωδικό προτεραιότητας 76 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας, που είναι η ανάπτυξη και προστασία της δημόσιας υγείας .Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης:

Swiss Approval

  • «Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας υγείας» με δυνητικούς δικαιούχους το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενους από αυτό φορείς, το ΚΕΛΠΝΟ, την 4η Υ.Π.Ε., τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Νοσοκομεία του ΕΣΥ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β βαθμού, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.000.000 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 19/04/2011 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας.

Με άλλη πρόσκληση, Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» για τον κωδικό προτεραιότητας 76 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας, που είναι η ανάπτυξη και προστασία της δημόσιας υγείας .Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης:

§ «Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας – μετασχηματισμός ψυχιατρικών Νοσοκομείων – ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές» με δυνητικούς δικαιούχους το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενους από αυτό φορείς, την 4η Υ.Π.Ε., τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Νοσοκομεία του ΕΣΥ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ΝΠΙΔ του Ν.2716/99, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β βαθμού, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 9.000.000 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 19/04/2011 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας.

 


Συντάκτης Νewsroom 19 Απριλίου, 2011 09:30

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV