Να “καταργηθούν” τα σύνορα μεταξύ ελληνικής και τούρκικης αγοράς ζητούν Εβρίτες επαγγελματίες

Συντάκτης Νewsroom 24 Φεβρουαρίου, 2011 09:05

Την εξάλειψη εμποδίων, που αντιμετωπίζουν Έλληνες και Τούρκοι επαγγελματίες  σε  επίπεδο εμπορικών συναλλαγών ζητούν εκπρόσωποι της  αγοράς του Έβρου με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό  και τον Υπουργό Εξωτερικών.


Σύμφωνα με τους επαγγελματίες υπάρχει “σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας και ανάπτυξης διασυνοριακών σχέσεων στο Νομό Έβρου με τους Τούρκους Επιχειρηματίες και τα μέλη των αντίστοιχων Επιμελητηρίων της Τουρκίας”.

Ακολουθεί η επιστολή:

“Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ

Η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής συνεργασίας, δεν αποτελούν μόνον μέσο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά παρέχουν και τη δυνατότητα διευθέτησης των ευρωπαϊκών υποθέσεων με στοχοθετημένο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ και για το σύνολο του πληθυσμού με σεβασμό προς τις αρχές της επικουρικότητας και της εταιρικής σχέσης. Η κατάργηση των συνοριακών φραγμών και εμποδίων στη μετακίνηση των ανθρώπων και των παραγωγικών συντελεστών αποτελεί μία από τις βασικότερες πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όπως έχει αποδειχτεί η κατάργηση των τεχνητών εμποδίων στα σύνορα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωσε δυναμικές και έφερε στην επιφάνεια ένα νέο μείγμα ευκαιριών και κινδύνων μαζί με ένα νέο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό χάρτη.

Ο απώτερος σκοπός της διασυνοριακής συνεργασίας τόσο στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εθνικό  είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και ένωσης, να αναπτυχθούν επαγγελματικές και συνεταιρικές δομές, διαδικασίες, και πράξεις οι οποίες διευκολύνουν την αφαίρεση εμποδίων και υιοθετούν την κατάργηση διαχωριστικών παραγόντων της περιοχής. Στις συνοριακές περιφέρειες, η περιφερειακή οικονομική πολιτική προωθεί την κατάργηση των διαφορών συνοριακού χαρακτήρα στην ανάπτυξη και ολοκληρώνεται στους βασικούς στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών (π.χ. στον αγροτικό, διαρθρωτικό, οικονομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, στους στόχους της περιφερειακής και κοινωνικής πολιτικής, κλπ.).

Η διασυνοριακή συνεργασία έχει ιδιαίτερη σημασία για το Νομό Έβρου, λόγω της γεωγραφικής θέσης του. Σε μια περίοδο όπου σχεδιάζονται και αρχίζουν να εφαρμόζονται νέα προγράμματα ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας, είναι απαραίτητο να σχεδιάσει τη στρατηγική του ώστε να μπορέσει να τα αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ως ένας φορέας υποστήριξης της ανάπτυξης, και σύμβουλος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρηματιών της περιοχής.

Ο Νομός Έβρου συνορεύοντας με την Τουρκία αποτελεί νευραλγική πύλη της ευρύτερης Ευρωπαϊκής  Ένωσης, στο πλαίσιο αυτό η αξιοποίηση της  συνεργασίας επιχειρηματιών Ελλάδας και Τουρκίας στην παραμεθόριο περιοχή του Νομού Έβρου, αποκτά ουσιαστική σημασία. Για πρώτη φορά επιχειρηματικοί εκπρόσωποι των δύο χωρών μέσω κοινών θεσμοθετημένων επιμελητηριακών δομών προσπαθούν να επικεντρωθούν στα κοινά προβλήματα και επιδιώκουν τη σύγκλιση των εθνικών προτεραιοτήτων ώστε οι λαμβανόμενες αποφάσεις να οδηγήσουν σε ολοκλήρωση των διασυνοριακών επιχειρηματικών επιλογών εκατέρωθεν των συνόρων.

Η Ελλάδα όπως είναι γνωστό ανήκει στη ζώνη Σένγκεν και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν, από πλευράς κανόνων της ΕΕ, να προβεί σε ενέργειες που παραβιάζουν τους κανόνες Σένγκεν. Η υποχρέωση έκδοσης βίζας για τους Τούρκους επισκέπτες αλλά και σε επίσημους εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων λειτουργεί αποτρεπτικά στην επιχειρηματική προσέγγιση που με αρκετή προσπάθεια και από τις δύο πλευρές προσπαθεί να εδραιωθεί. Παράλληλα η ο γραφειοκρατικός αυτός περιορισμός στερεί από τη χώρα μας έναν πολύτιμο πόρο επιχειρηματικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι ακριτικές περιοχές της χώρας μας να επωμίζονται όλα τα μειονεκτήματα της παραμεθορίου και κανένα πλεονέκτημα ουσιαστικής διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας. Για το λόγο αυτό ως επιμελητηριακή κίνηση ”Νέοι Επαγγελματικοί Ορίζοντες”, προτείνουμε την άμεση και αποτελεσματική διευθέτηση του ζητήματος της έκδοσης βίζας για τους Τούρκους Επιχειρηματίες και μέλη των αντίστοιχων Επιμελητηρίων της Τουρκίας, οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας στο πλαίσιο  επιχειρηματικών συναντήσεων για το σχεδιασμό και ανάπτυξη διασυνοριακών στοχευόμενων δράσεων.

Η ελληνοτουρκική επιμελητηριακή διασυνοριακή συνεργασία, είτε ως θεσμοθετημένο συνεργασιακό μοντέλο, είτε ως διμερές διακρατικό εργαλείο είναι μια αναγκαιότητα διότι πρόκειται να προσφέρει άμεσα κέρδη και να δημιουργήσει ισομερή ή τουλάχιστον αναλογική ανάπτυξη και προοπτικές. Χωρίς όμως την απαιτούμενη προεργασία και μελέτη για τους θεσμούς και φορείς, τους σκοπούς και τις προοπτικές μιας συνεχούς και συγκλίνουσας ανάπτυξης, η ιδέα της διασυνοριακής  συνεργασίας περνά στη σφαίρα του ιδεατού, γίνεται απλώς ένας χώρος σύγκρουσης αποκλινόντων συμφερόντων και αντιπαραθέσεων και κυρίως ένας χώρος στρεβλώσεων και αδικαιολόγητων εμποδίων με συνέπεια να μένουν ανεκμετάλλευτες μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες διασυνοριακής συνεργασίας και δημιουργίας μιας πραγματικής δομής  προσέγγισης και αντιμετώπισης  κοινών προβλημάτων.”

 

Με εκτίμηση

Ιντζεπελίδου Ελένη

Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Έβρου &

Πρόεδρος Επιμελητηριακής Κίνησης

”Νέοι Επαγγελματικοί Ορίζοντες”


Συντάκτης Νewsroom 24 Φεβρουαρίου, 2011 09:05

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV