Ματαίωση όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 28 Φεβρουαρίου, 2020 12:47

Ματαίωση όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν.
2. Την Αρ. Πρωτ.: 13776/27.02.2020 ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
3. Το ΦΕΚ 648/Β’/27.02.2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη ματαίωση όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας μέχρι
02/03/2020.

Swiss Approval


Συντάκτης Νewsroom 28 Φεβρουαρίου, 2020 12:47

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV