Μέχρι 27 Μαΐου περιθώριο για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλής για τους κτηνοτρόφους

Συντάκτης Νewsroom 10 Μαΐου, 2011 07:23

Μέχρι 27 Μαΐου περιθώριο για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλής για τους κτηνοτρόφους

Περιθώριο μέχρι τις 27 Μαΐου 2011 έχουν οι κτηνοτρόφοι, που είχαν λάβει δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, για να ζητήσουν από τα πιστωτικά ιδρύματα, υπαγωγή σε ρύθμιση της οφειλής τους, σύμφωνα με έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ελένης Τσιαούση, η οποία είχε επισημάνει ότι οι πτηνο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Νομού Έβρου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, διότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν προχωρούν σε καμία ρύθμιση για τα δάνεια αυτά.


Στο έγγραφο του υφυπουργού αναφέρεται ότι στις 28 Μαρτίου του 2011 εκδόθηκε απόφαση του υφυπουργού με την οποία «παρασχέθηκε η ευχέρεια στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δυνάμει υπουργικής απόφασης του 2007, να προβούν σε ρύθμιση των με ημερομηνία 31.12.2010 εγγυημένων από το Δημόσιο οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα».

Όπως ειδικότερα αναφέρει ο κ. Σαχινίδης, ορίστηκε ότι η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθμισης είναι εξαετής, εξοφλούμενου σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2016.

Ο υφυπουργός αναφέρει επιπλέον ότι «λόγω της παρεχόμενη εγγύησης του Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, καταβάλλεται ετησίως, από έκαστο δανειολήπτη, και μέχρι τη λήξη του δανείου, προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 2% επί του ανεξόφλητου, κάθε φορά, υπολοίπου του δανείου». Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 27.5.2011.

 


Συντάκτης Νewsroom 10 Μαΐου, 2011 07:23

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV