Θέσεις εργασίας στον δήμο Ξάνθης μέσω ΑΣΕΠ

Συντάκτης Νewsroom 1 Φεβρουαρίου, 2020 09:44

Θέσεις εργασίας στον δήμο Ξάνθης μέσω ΑΣΕΠ

Προσλήψεις 9 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των εποχικών –επειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας για τις Θ.Λ.Ε.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.(όπου απαιτείται)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας (όπου απαιτείται)
5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει)
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης (Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα γωνία., τηλ: 2541028398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι του γραφείου: κα. Ταταρίδου Ελένη και κα. Γαλάνη Όλγα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (Πλατεία Δημοκρατίας), και του δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofxanthi.gr . Συγκεκριμένα από τις 03/02/2020 έως 07/02/2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη


Συντάκτης Νewsroom 1 Φεβρουαρίου, 2020 09:44

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV