Ενημερωτική Ημερίδα για την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Συντάκτης Νewsroom 25 Φεβρουαρίου, 2011 11:07

Για την ενημέρωση των αιρετών και των πολιτών αναφορικά  με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης, ο συνδυασμός «Κεντρική Μακεδονία – Μέτωπο Ανάπτυξης» πρόκειται να οργανώσει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 στις 10.30 στο αμφιθέατρο του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) ημερίδα με θέμα


“Η Πρόκληση της νέας αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης – Θεσμική λειτουργία, δυνατότητες, προοπτικές».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Ντόλιος.

 

Η ημερίδα θα αρθρώνεται γύρω από 4 θεματικές ενότητες:

1)      Οργανωτική Δομή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

2)      Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ)

3)      Ο θεσμός της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη – Καλές πρακτικές

4)      Κανονισμός και προγραμματικό πλαίσιο λειτουργίας της παράταξης «Κεντρική Μακεδονία – Μέτωπο Ανάπτυξης».

 

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθούν και να αναλυθούν

Ø      οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας μέσω της δημιουργίας αυτόνομων και ισχυρών περιφερειακών κέντρων εξουσίας

Ø      τα οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αποκέντρωσης και πολιτικής ενδυνάμωσης των περιφερειακών κοινωνιών

Ø      το περιεχόμενο του νέου θεσμού με πολιτικές και διοικητικές αρμοδιότητες που εκχωρούνται

Ø      η αποστολή και ο ρόλος (πολιτικός, αναπτυξιακός, κοινωνικός, διοικητικός)  του νέου αυτοδιοικητικού θεσμού

Ø      οι διαδικασίες ανακατανομής εξουσιών και πόρων

Ø      η οικονομική αυτοδυναμία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Ø      ο θεσμός των Περιφερειών στην Ευρώπη

 

Βασική φιλοσοφία της ημερίδας αυτής είναι να αναδειχθούν τα σημαίνοντα χαρακτηριστικά της νέας περιφερειακής αυτοδιοίκησης ως θεμέλιου  για την αντιμετώπιση της κρίσης με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αυτή διαθέτει.


Συντάκτης Νewsroom 25 Φεβρουαρίου, 2011 11:07

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV