Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου

Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2011 14:14

Με συνολικά 34 θέματα στην ημερησία διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ορεστιάδας την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου.


Πρόσκληση
Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 16-02-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 • Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Πληροφόρησης των Πολιτών του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Διαβούλευσης του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Έγκριση χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

 • Έγκριση παράτασης για το έργο «Ανέγερση νέου Δημαρχιακού καταστήματος στη Νέα Βύσσα».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Καθορισμός Αυτοτελών οικισμών περιοχής Ορεστιάδας σε επίπεδο Δημοτικής και Τοπικής κοινότητας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ορεστιάδας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ορεστιάδας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κ.Ε.Κ. Έβρος Εκπαιδευτική

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Έγκριση για καταβολή αποζημίωσης σε κατεστραμμένο όχημα

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 • Συγκρότηση επιτροπής κρίσης αυθαιρέτων κατασκευών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Αμπελακίων – Ποιμενικού.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Αποδοχή δωρεάν μετοχών που ανήκαν στους τέως Δήμους Βύσσας, Τριγώνου και Κυπρίνου.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου : « Αγροτική Οδοποιία Δυτικών διαμερισμάτων Δήμου Τριγώνου, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € και ειδικών όρων αυτής

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Αποδοχή Απόφασης Ένταξης του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Ανατολικών Διαμερισμάτων Δήμου Τριγώνου» (Π/Υ : 600.000 €) και ειδικών όρων αυτής

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Διάλυση Σύμβασης του έργου : «Επισκευή – Ανακαίνιση και προσθήκη λεβητοστασίου σε υφιστάμενο κτίριο ιστορικής αξίας του Δήμου Κυπρίνου»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Εξέταση ένστασης του Κωνσταντίνου Σίσκου κατά του με αριθμ. Πρωτ. 27135/09-12-2010 Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα (ΑΜ 38/2004)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρόμων στο Ο.Τ. 22 στην πόλη της Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόης Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Έγκριση για πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής ώστε να κατεδαφιστεί τμήμα κτιρίου και περίφραξη λόγω κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον Κολίδη Δημήτριο.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Εισήγηση για πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής ώστε να κατεδαφιστεί τμήμα κτιρίου λόγω κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την Γουδετσίδου Βασιλική.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Πρόσβαση μέσω Κ.Χ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) για το έργο με τίτλο : «Αντικατάσταση περίφραξης & κατασκευής αγωγού όμβριων στα νεκροταφεία Κλεισσούς & αντικατάσταση στέγης στο παρεκκλήσι νεκροταφείων Ορεστιάδας »

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο με τίτλο : «Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς στην Κλεισσώ Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
25. Επαναπροσδιορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας νέου Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2011
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 • Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Δίκτυο Δήμων Ελλάδας- Τουρκίας- Βουλγαρίας «Πόλις».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

 • Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμών & Επιχειρήσεων επεξεργασίας Ζωικών προϊόντων
 • Έγκριση οργάνωσης του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Πετοσφαίρισης στο Δήμο Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 • Πρόταση Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου στη Δημοτική Κοινότητα.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ορ/δας Τζιώρτας Αθανάσιος

 • Διάλυση σύμβασης μεταξύ τέως Δήμου Τριγώνου και Φερίδη Δήμου για την εκμίσθωση κτηρίου στο Δ.Δ. Ορμενίου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 • Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 • Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου στην Κατερίνη

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 • Ορισμός υπαλλήλου που θα εκπροσωπεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου απέναντι σε όλες τιε τράπεζες.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 • Ορισμός κι έγκριση υπερωριών δημοτικού υπαλλήλου για το έτος 2011 για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Εσωτερική διανομή
■ Γραφείο Δημάρχου
■ Γραφείο Τύπου

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γουδετσίδης Ευάγγελος


Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2011 14:14
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV