Γιατί η ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη δεν έχει ενταχθεί στις άγονες γραμμές

Συντάκτης Νewsroom 23 Νοεμβρίου, 2010 11:13

Απάντηση στην ερώτηση της βουλευτού Έβρου ΠΑΣΟΚ Όλγας Ρενταρή- Τέντε σχετικά με την μη ένταξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης στις άγονες γραμμές απέστειλε το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.


Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο του Υπουργείου για την δρομολογιακή περίοδο 1/11/2008 έως 31/10/2009 δεν υποβλήθηκε δήλωση ελεύθερης δρομολόγησης για την συγκεκριμένη  γραμμή, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για την δρομολογιακή περίοδο από την 1/11 έκαστου έτους μέχρι την 31/10 του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εκδόθηκε «Προκήρυξη Επανάληψης Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 12 ετών» όπου μεταξύ άλλων προκηρύχτηκε και η δρομολογιακή γραμμή «Αλεξανδρούπολη- Σαμοθράκη» και επιστροφή με την εκτέλεση τεσσάρων δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου με την υποχρέωση εκτέλεσης 2 ελεύθερων δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη την διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου εκτός του χρονικού διαστήματος  από 5-7 μέχρι 5-9 εκάστου έτους, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση από τον ανάδοχο εκτέλεσης 6 ελεύθερων δρομολογίων.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 7/9/2009 στο ΥΕΝΑΝΠ με τη συμμετοχή μόνο μίας εταιρείας με το επιβατηγό- οχηματαγωγό «ΣΑΟΣ ΙΙ» για την σύναψη δεκαετούς σύμβασης. Η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού προχώρησε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, στην αξιολόγηση και τελικώς στην απόρριψη της προσφοράς.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο στο κείμενο της απάντησης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συγκοινωνιακές ανάγκες της νήσου Σαμοθράκης και μέχρι ολοκλήρωση και υπογραφής της σχετικής σύμβασης από το ΥΘΥΝΑΛ, έχει συναφθεί η από 25-2-2009 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την εταιρεία «ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ» για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη» και επιστροφή με την εκτέλεση 6 δρομολογίων την εβδομάδα.


Συντάκτης Νewsroom 23 Νοεμβρίου, 2010 11:13

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV