Αναφορά Τσιαούση για ένταξη αυτοαπασχολούμενων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Συντάκτης Νewsroom 12 Μαΐου, 2011 07:40

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων όπως προβλέπει η υπ’ αριθμ. 1.5131/οικ. 3.949/ΚΥΑ στις κατηγορίες ωφελούμενων, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για το πρόγραμμα: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΜΘ”.

Swiss Approval

Στην  αναφορά  της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Η ενεργοποίηση στις τοπικές κοινωνίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της νέας πρωτοβουλίας για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, αποτελεί εθνική στρατηγική προς όφελος του πολίτη που δοκιμάζεται από την ύφεση. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για την στήριξη της ελληνικής πολύπαθης οικογένειας, που βιώνει το δράμα της ανεργίας, αποτελούν μια θετική προοπτική για προσέγγιση και αντιμετώπιση των δυσμενών καταστάσεων που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Η πρώτη Περιφέρεια όπου ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος είναι η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με προϋπολογισμό 26,25 εκ. Ευρώ. Η ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς  επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς παρέμβασης όπως είναι το φυσικό περιβάλλον, το αστικό περιβάλλον, ο κοινωνικός τομέας, οι υγειονομικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η στήριξη της εργασίας. Μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Άξονας Προτεραιότητας 7 : «Διευκόλυνση  της Πρόσβασης στην Απασχόληση», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», αναμένεται ότι θα απασχοληθούν περισσότεροι από 6.000 άνεργοι με αμοιβή 625 ευρώ/μήνα και πλήρη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη.

Στην υπ’ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 613/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική Περίοδο 2007-2013, στο άρθρο 4 (Ωφελούμενοι/νες – Κριτήρια Επιλογής) καθορίζεται ως ένα από τα κριτήρια των ωφελούμενων ένταξης στο πρόγραμμα είναι:Αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλισμένοι σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα έως το ετήσιο αφορολόγητο όριο, όπως κατ’ έτος καθορίζεται”.

Δυστυχώς όμως στο κείμενο της προκήρυξης της ανοιχτής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα (με α.π. 1.5563/οικ. 6.994 κωδικός πρόσκλησης 28 27/04/2011) στο πεδίο Περιγραφή – Αντικείμενο της Πράξης και ειδικότερα στην παράγραφο 1.6 όπου αναφέρονται οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν οι ωφελούμενοι/ες της πράξης, καθορίζεται ως μοναδική κατηγορία αυτοαπασχολούμενων: ”Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.”

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι υπόλοιποι αυτοαπασχολούμενοι που έρχονται αντιμέτωποι με τις ίδιες συνέπειες της ανεργίας, αποκλείονται από μια τόσο σπουδαία πρωτοβουλία. Η δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών επιλέξιμων  αυτοαπασχολούμενων ωφελούμενων και ο αποκλεισμός τους από την συγκεκριμένη πρόσκληση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι τοπικές κοινωνίες της περιοχής.  Με  τα πρωτοφανή  ποσοστά  ανεργίας που καταγράφονται  στην Περιφέρειά μας, και τις περιορισμένες εργασιακές διεξόδους κυρίως των νέων που πρόλαβαν να κάνουν τα πρώτα βήματά τους στην αγορά εργασίας, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τα ολοκληρώσουν, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος της ανεργία στις παραμεθόριες περιοχές αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής  πολιτικής απασχόλησης.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα παραπάνω προτείνουμε:

α) τη διόρθωση του κειμένου της ανοιχτής πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Άξονας Προτεραιότητας 7 : «Διευκόλυνση  της Πρόσβασης στην Απασχόληση», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», -προς τους τοπικούς φορείς-, ώστε να μην αποκλείονται από αυτή και οι υπόλοιπες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων,

β) την έκδοση νέας ανοιχτής πρόσκλησης, που θα αφορά μόνο τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων που δεν μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη πρόσκληση».

 

Με την αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση ζητάει να ενημερωθεί από την κυρία Υπουργό, για τις περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να ενταχθούν όλες οι κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων όπως ακριβώς προβλέπει η υπ’ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για το πρόγραμμα ΄΄Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΜΘ΄΄. Ώστε με τον τρόπο αυτό να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε αυτοαπασχολούμενους που είναι ασφαλισμένοι σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς (όπου το ατομικό/οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει το ετήσιο αφορολόγητο όριο, όπως κατ’ έτος καθορίζεται), καθώς και μια ευκαιρία απέναντι στο σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας.

 


Συντάκτης Νewsroom 12 Μαΐου, 2011 07:40

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV