Το πρόγραμμα “Συμμαχία για Συμβίωση” στην ακριτική Αλεξανδρούπολη

Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη Νοέμβριος 25, 2018 10:13

Το πρόγραμμα “Συμμαχία για Συμβίωση” στην ακριτική Αλεξανδρούπολη

Ενημερωτικό workshop στο πλαίσιο του έργου “Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση”.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί τον επόμενο σταθμό των ενημερωτικών workshops που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου “Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση”, με στόχο την ευρεία και σε βάθος ενημέρωση των αλιέων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων πάνω στο πρόβλημα των τυχαίων συλλήψεων, που αποτελεί μία από τις κύριες απειλές για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, παγκοσμίως. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα φαινόμενα σύλληψης ή παγίδευσης στο αλιευτικό εργαλείο θαλασσίων οργανισμών που δεν αποτελούν αντικείμενο της αλιευτικής δραστηριότητας, όπως θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, θηλαστικά και καρχαρίες.

Το έργο, που επικεντρώνει στις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών, υλοποιείται από το MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, σε συνεργασία με την iSea και τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Πιο συγκεκριμένα, το ενημερωτικό workshop θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Λιμένα Αλεξανδρούπολης, υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου, θα γίνει παρουσίαση εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου των τυχαίων συλλήψεων, ενώ παράλληλα, εκπρόσωποι του έργου και της επιστημονικής κοινότητας θα εκθέσουν ειδικότερες πτυχές του προβλήματος.

Το workshop θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας, μέσα από εποικοδομητική ανατροφοδότηση χρήσιμων δεδομένων και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τη λειτουργία του αλιευτικού κλάδου, την καταγραφή των αντιλήψεων των ενδιαφερόμενων μερών, την ανάλυση των αλιευτικών πρακτικών που επικρατούν και τη συνεισφορά τους στις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης που θα συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος.

Του workshop στην Αλεξανδρούπολη προηγήθηκε αντίστοιχη δράση στην Πάτρα και τον Πειραιά, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα ακολουθούν τα λιμάνια της Καβάλας και της Μηχανιώνας, που μαζί καλύπτουν πάνω από το 50% του αλιευτικού στόλου της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση» αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που εφαρμόζει μια multi-taxa προσέγγιση για τις τυχαίες συλλήψεις θαλασσίων χελωνών και καρχαριών, καθώς και ένα από τα πρώτα στη Μεσόγειο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Λουκία Καλαϊτζή Υπεύθυνη Επικοινωνίας MEDASSET | Mediterranean Association to Save the Sea Turtles

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3613572, 210 3640389

Δείτε το πρόγραμμα  του ενημερωτικόυ workshop!

Συμμαχία για Συμβίωση, Αλεξανδρούπολη

Συμμαχία για Συμβίωση, πρόσκληση, Αλεξανδρούπολη


Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη Νοέμβριος 25, 2018 10:13

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV