Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής στην XVΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού «∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 12, 2019 11:06

Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής στην XVΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού «∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

Την Πέμπτη η τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διοίκησης της XVΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού  «∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

Από τη XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ανακοινώνεται ότι την Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 θα πραγµατοποιηθεί η τελετή Παράδοσης-Παραλαβής της ∆ιοίκησης της Μεραρχίας στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗ» στο ∆ιδυµότειχο.

Ο απερχόμενος Διοικητής Βασίλειος Παπαδόπουλος θα παραδώσει την διοίκηση της Μεραρχίας στον Υποστράτηγο Άγγελο Ιλαρίδη.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 12, 2019 11:06

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV