Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom 12 Μαρτίου, 2019 07:02

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 14/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (9η), για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα:

1.Αιτήσεις-Ενημερώσειs.(Ενημέρωση από νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας του έργου «Αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων φωτισμού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με νέους τύπου LED και ενημέρωση για την εξοικονόμηση κόστους ηλεκτρικού ρεύματος του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης»).

2.Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4.Έγκριση σύναψης Σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το ΑΣΤΙΚΟ Α.Ε. για τη δωρεάν μετακίνηση των δημοτών από το χώρο στάθμευσης του Γηπέδου Κοσμάς προς το Κέντρο και αντίστροφα. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5.Δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος αποζημίωσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ως επισπεύδων της εκτέλεσης της Πράξης Προσκύρωσης, Τακτοποίησης & Αναλογισμού αποζημίωσης της οδού Παπαφλέσσα Ο.Τ. 229/231. Καταβολή της αποζημίωσης στους βαρυνόμενους ιδιοκτήτες και βεβαίωση στους οφειλέτες με χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7.Ανακοίνωση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των υλικών για το έργο «Ανάπλαση Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

8. Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

11. Έγκριση της 19/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την «Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης “Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και νπδδ έτους 2019”». (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

 


Συντάκτης Νewsroom 12 Μαρτίου, 2019 07:02

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV