Επιπλέον άδεια 4 ημερών σε γονείς για ενημέρωση από το σχολείο 

Συντάκτης Νewsroom 9 Σεπτεμβρίου, 2023 19:30

Επιπλέον άδεια 4 ημερών σε γονείς για ενημέρωση από το σχολείο 

Η εργατική νομοθεσία για τους εργαζόμενους γονείς προβλέπει τη χορήγηση άδειας σχολικής παρακολούθησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ειδικότερα το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (www.kepea.gr) με σημείωμα του, επισημαίνει 10 σημεία που πρέπει να προσέξουν οι γονείς παιδιών ηλικίας έως 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους (συμπεριλαμβάνεται και το νηπιαγωγείο) ή μέσης εκπαίδευσης.


Συγκεκριμένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας:

• Δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γένει της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

• Η διάρκεια της άδειας ορίζεται έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος (συνολικά και για τους δύο γονείς, εφόσον εργάζονται).

• Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση.

• Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών.

• Δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζομένους.

• Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.

• Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας.

• Εάν ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, συλλογικών συμβάσεων ή κανονισμών εργασίας, εφαρμόζονται αυτές.

• Την άδεια δικαιούνται και οι γονείς παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες και ειδικά εκπαιδευτήρια.

• Η άδεια σχολικής παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας του σχολείου, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και την ένταξη του παιδιού στη σχολική μονάδα.


Συντάκτης Νewsroom 9 Σεπτεμβρίου, 2023 19:30

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV