Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 30 Μαρτίου, 2019 11:40

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 02.04.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με την  Αρ.2/22.1.2019 (ΑΔΑ:ΩΥ5ΔΩΞΒ-2ΘΤ)  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου ‘’Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας –  σύσταση νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο ΝΠΔΔ  ‘’Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας’’ στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’  κατά την έναρξη ισχύος της εν θέματι διάταξης Ν.4583/18.12.2018 Αρ.91 , ήτοι στις 18-12-2018 η  οποία εγκρίθηκε με την Αρ.2921/7.3.2019  απόφαση της ΑΔΜΘ και δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Β/1004/26.3.2019.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
3.Έγκριση ανοίγματος ειδικού λογαριασμού.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
4.Έγκριση παραχώρησης χρήσης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑΑΔΟ.Εισηγητής: ο Πρόεδρος του ΚΚΠΑΑΔΟ Αλέξανδρος Μπαρμπούδης
5.Έγκριση συνδιοργάνωσης εσπερίδας από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως και το Δήμο Ορεστιάδας στις 13.4.2019 με τίτλο: «Η ζωή και το έργο του Κ. Κουρτίδη» και εξειδίκευση της πίστωσης.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
6.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά την τροποποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης 2019.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης
7.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του έργου: «Πιλοτική Δράση «Εμαυτίων» Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου του Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
8.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού για το έργο: «Παρεμβάσεις στην πλατεία Πτελέας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικής μόνωσης σωληνώσεων θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Ν. Βύσσας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
10.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
11.Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και τμήματος της οδού Σταθάτου για τις ανάγκες της άδειας λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα του θεάματος «MOTOR SHOW».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης
12.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2019 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την ίδρυση – κατάργηση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες.Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
13.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2019 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση αίθουσας Γυμναστηρίου 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
14.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την άδεια εισόδου – εξόδου επί της οδού Τήρη (πεζόδρομος).Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης
15.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης & στάθμευσης (ΑμεΑ) στην Τοπική Κοινότητα Ριζίων.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης
16.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου σε άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) στην οδό Μιαούλη στην Ορεστιάδα.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης
17.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας


Συντάκτης Νewsroom 30 Μαρτίου, 2019 11:40

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV